KBC diept duurzaamheidsstrategie verder uit

Per 1 juli 2020 verstrengt KBC zijn energiebeleidslijn en voert het een nieuwe beleidslijn over biodiversiteit in. De nieuwe en strengere beleidslijnen gelden voor alle krediet- en verzekeringsactiviteiten in de kernmarkten van KBC-groep.

De aangepaste energiebeleidslijn voorziet niet enkel in een nultolerantie tegen 2030 voor de financiering en verzekering van steenkoolactiviteiten, maar ook in een strengere evaluatie van de lopende klantrelaties. Met dat strengere beleid krijgt de ondertekening door de bankverzekeraar in september 2019 van het UNEP FI “Collective Commitment to Climate Action” verder concreet gestalte.

Voorts besloot KBC ook om een nieuw, omvattend beleid inzake biodiversiteit in te voeren, voortbouwend op reeds eerdere specifieke initiatieven in die richting.

Meer info: http://www.kbc.com.

Meer sectornieuws

Agenda