Productieconsortium duurzame methanol in haven Antwerpen opgericht

De haven van Antwerpen heeft opnieuw een belangrijke stap gezet in de transitie naar alternatieve energiebronnen en een duurzame, koolstofarmere en circulaire haven. ENGIE, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH) hebben een consortium opgericht in het teken van duurzame productie van methanol, een essentiële grondstof die door de industrie in de haven wordt gebruikt. Tegen 2022 zou de bouw van een demo-fabriek op de site van Inovyn aan de Scheldelaan van start gaan om jaarlijks 8.000 ton duurzame methanol te produceren. Op die manier kan minstens evenveel ton CO2-uitstoot worden vermeden.

Methanol is een essentiële multi-inzetbare grondstof voor de chemie en kent daarnaast ook veel andere industriële toepassingen. Door de aanwezigheid van de grootste Europese geïntegreerde energie- en chemie-cluster in de haven van Antwerpen is deze grondstof onontbeerlijk voor zijn dagelijkse werking. Momenteel wordt methanol echter geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Het “power-to-methanol”-project, een primeur voor België, zet de productie van methanol op een nieuw spoor. Opzet is namelijk om duurzame methanol te produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Onlangs werd de vennootschap Power-to-Methanol Antwerp B.V. officieel opgericht. In deze belangrijke projectfase zullen de partners van het consortium de nodige voorbereidende stappen nemen om vervolgens een demo-fabriek te gaan bouwen.

Iedere partner heeft in het project zijn eigen rol. Zo heeft ENGIE zijn kennis van de elektriciteitsmarkt, geeft Oiltanking advies over de logistieke aspecten van methanolproductie en -opslag en reikt Indaver expertise aan voor wat het opvangen van CO2 betreft. Fluxys draagt op zijn beurt infrastructuur-ervaring en specifieke expertise aan met betrekking tot de certificatie van groene gassen. De Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor zijn rekening terwijl Port of Antwerp de brug slaat tussen privé-bedrijven en overheid. Inovyn, een dochteronderneming van INEOS, ten slotte, stelt een terrein ter beschikking voor de bouw van een demo-fabriek en biedt expertise over elektrolysers en exploitatie van chemische installaties.

In een volgende fase staat op de site van Inovyn, langsheen de Scheldelaan, de bouw van een demo-fabriek op de planning. Verwachting is dat de bouw in 2022 van start kan gaan en dat de fabriek tegen eind 2022 operationeel zal zijn.

De demo-fabriek zou ongeveer 8.000 ton duurzame methanol kunnen produceren. Daarmee kan de installatie een deel van de lokale vraag naar methanol als basismolecule voor de chemie invullen. Methanol kan bovendien in de toekomst ook als vorm van duurzame brandstof met minimale uitstoot van schadelijke stoffen worden gebruikt, zowel voor bijvoorbeeld sleepboten als voor het gewone wegverkeer. Per ton geproduceerde methanol kan op die manier minstens even veel ton CO2-uitstoot worden vermeden.