Vlaamse KMO’s kunnen achtergestelde lening op drie jaar aanvragen

De Vlaamse regering heeft, naar aanleiding van de corona-crisis, 250 miljoen euro vrijgemaakt voor de lancering van achtergestelde leningen op drie jaar. Vlaanderen komt hiermee tegemoet aan de vraag van vele bedrijven om een financiële buffer op middellange termijn te creëren en zo de tijd te hebben om omzet en cashflow opnieuw op peil te brengen. De bedrijven krijgen uitstel van betaling van kapitaal en intrest voor twee tot drie jaar. Zo creëert Vlaanderen extra financiële ademruimte voor gezonde bedrijven die mikken op een snelle doorstart met maximale tewerkstelling.

De combinatie van de achtergestelde lening, de Vlaamse waarborg, de bijkomende Corona-crisiswaarborg én de verdubbeling van de Gigarant-waarborgcapaciteit naar 3 miljard euro kunnen voor de Vlaamse bedrijven het verschil maken, zo luidt het.

Omwille van de Europese regelgeving zal PMV starten met de toekenning van achtergestelde leningen op drie jaar tot 800.000 euro. Voor leningen boven dat bedrag overlegt PMV momenteel met de Europese Commissie.

De achtergestelde lening op drie jaar is complementair aan de kredieten op twaalf maanden door de bankensector die federaal worden gewaarborgd.