Veiligheid primeert op bedrijfsterrein

27/05/2020 OM 07:05 - Luc Willemijns
7bb3470f6ca524cd9a17272a9460cee5
Elk bedrijfsterrein heeft baat bij een veilige inrichting. Er komen namelijk heel wat verschillende weggebruikers samen: automobilisten die een parkeerplaats zoeken, vrachtwagenchauffeurs die komen leveren, voetgangers die een luchtje willen scheppen, … Dankzij een verkeersplan kunnen al die verschillende groepen zich veilig op het terrein begeven.

Een efficiënte en veilige inrichting van de bedrijfsparking is alvast een goed begin. Geen enkele werkgever wil dat zijn werknemers gefrustreerd aan hun werkdag beginnen omdat ze lang achter een plekje moesten zoeken om hun auto kwijt te raken. Of omdat ze als fietser elke ochtend hun leven riskeren als ze het onveilige parkeerterrein oprijden. De inrichting van een bedrijfsparking is derhalve even belangrijk als die van de werkplek zelf.

Een veilige bedrijfsparking is meer dan zwart asfalt met witte lijnen. Uiteraard zijn markering en signalisatie cruciaal, maar er is heel wat meer nodig om er echt een veilige en efficiënte plek van te maken. Zo moet niet iedereen tussen de auto’s van de medewerkers kunnen rondneuzen. Toegangscontrole met slagbomen voor de auto’s en draaikruisen voor voetgangers, gekoppeld met een gepersonaliseerde badge, is vandaag eerder de regel dan de uitzondering. Bewaking kan inbraken en vandalisme vermijden.

Inbraakpreventie valt uiteen in verschillende acties zoals een goede afsluiting van het bedrijfsterrein met behulp van slagbomen, maar ook onder meer een goede verlichting, een alarminstallatie, videobewaking en stevige sloten zijn een must.

Bij de inrichting van het bedrijfsterrein dient tevens de brandbeveiliging in acht worden genomen. Zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? Zo ja, waar? Is er een ontruimingsplan? En een duidelijk aangegeven vluchtroute

Indien de werknemers op het bedrijfsterrein met gevaarlijke stoffen in aanraking komen, dienen daarvoor speciale voorzieningen te worden getroffen, conform de REACH-regelgeving. Gevaarlijke stoffen moeten veilig worden opgeslagen. Werknemers dienen over persoonlijke beschermingsmiddelen te beschikken.

Verkeersplan

Een verkeersplan schept duidelijke regels waar voetgangers, vrachtwagens, auto’s, heftrucks en ander rijdend materiaal zich tijdens hun verplaatsingen op het bedrijfsterrein dienen aan te houden. Zaken zoals verkeersborden, wegbelijning, veiligheidsborden en uitgeschreven regels die aan de bedrijfsingang verkrijgbaar zijn, zijn onmisbaar.

Belangrijk is bij het opstellen van een dergelijk plan rekening te houden met de Belgische verkeerswetgeving, het veiligheidsplan van het bedrijf en de Europese machinerichtlijn.

De veiligheid op het bedrijfsterrein kan worden verhoogd door onder meer verkeersdrempels die vermijden dat de maximaal toegestane snelheid van 30 km/u wordt overschreden. Verkeersborden geven de maximumsnelheid aan en verduidelijken oversteeksituaties. Pijlen en wachtstroken om veilig te laden en lossen staan tevens borg voor een verhoogd rendement van de chauffeur omdat die onmiddellijk naar zijn laad- en losplaats wordt geleid. Parkeerbeugels zijn dan weer een handige manier om te vermijden dat gereserveerde parkeerplaatsen toch worden ingepalmd.

Aandacht voor reinheid parkeerterrein

Een rein bedrijfsterrein is tevens van belang voor het imago van de onderneming. Voldoende vuilsnisbakken moeten voorkomen dat afval op de grond belandt. Een rookruimte met afdak en voldoende asbakken zijn binnen deze optiek onontbeerlijk. Picknick-tafels kunnen medewerkers de kans bieden om buiten van hun lunch te genieten.

Nu steeds meer medewerkers met de fiets naar het werk komen, zijn oordeelkundig geplaatste fietsenrekken een fundamenteel element binnen een efficiënt ingericht bedrijfsterrein. In bepaalde gevallen zal een compleet ingerichte, overdekte fietsenstalling op maat zich opdringen

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Manutan N.V. (Brussel))

Meer info: 02/583.01.01 of manutan.be/terreininrichting.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.