Covestro versnelt transitie naar circulaire economie

Polymeerproducent Covestro maakt zijn voornemen bekend om zijn hele productie- en productassortiment op de lange termijn volledig op het circulaire concept af te stemmen.

Deze strategische visie zal met tal van concrete maatregelen en projecten stapsgewijs worden geïmplementeerd. Zo wil Covestro de transitie naar een circulaire economie versnellen, vooral in de chemische en kunststoffenindustrie en streven naar een broeikasgasneutrale volkshuishouding.

Het bedrijf is meer bepaald van plan om in al zijn productiefaciliteiten wereldwijd alternatieve grondstoffen en hernieuwbare energie in te zetten. Voorts verricht het bedrijf in meer dan twintig projecten onderzoek naar nieuwe manieren om beter te recycleren.

Vorig jaar al lanceerde Covestro een strategisch programma om circulariteit via een holistisch programma in alle beleidsdomeinen te verankeren. Dat wordt nu geïmplementeerd en ondersteund met concrete en meetbare doelstellingen. De focus ligt op alternatieve grondstoffen, innovatie in recycling, gemeenschappelijke oplossingen (via intersectorale samenwerkingsverbanden) en hernieuwbare energie.

Covestro is inmiddels ook actief in samenwerkingsverbanden als de Alliance to End Plastic Waste of nog rond het inzetten van blockchain-technologie om de transparantie in de toeleveringsketens, meer bepaald op gebied van circulaire economie, te vergroten.

Meer info: http://www.covestro.com.