Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi op zoek naar meer rendement

Groupe Renault, NIssan Motor Co., Ltd. en Mitsubishi Motors Corporation, leden van één van de grootste auto-allianties ter wereld, zetten in het kader van een nieuw samenwerkingsmodel verschillende initiatieven op met het oog op een beter concurrentievermogen en dito rendement voor elk van de partners.

Naast de synergie-effecten van een gezamenlijke aankoop, voert de alliantie een "leider-volger"-model in binnen de Alliantie. Dat zou de investeringen in modellen voor voertuigen die onder dit concept vallen met tot 40% moeten terugdringen. In concreto mikt de Alliantie op een doorontwikkeling van de standaardiseringsstrategie, gaande van platformen tot koetswerkstructuren.

Per productsegment komt de focus te liggen op één moedervoertuig (leider-voertuig) en zustervoertuigen, ontworpen door het leider-bedrijf. De leider- en volger-voertuigen zullen vervolgens voor elk merk worden geproduceerd met de meest competitieve organisatie, met inbegrip van, waar nodig, een gegroepeerde productie. Ten slotte wordt ook verder gebouwd op de productdeling in lichte bedrijfsvoertuigen, waar het "leider-volger"-model al wordt toegepast.

Geografisch zullen de respectieve bedrijven zich op kernregio's concentreren. Zo wordt Nissan de referentie voor China, Noord-Amerika en Japan, Renault voor Europa, Rusland, Zuid-Amerika en Noord-Afrika en Mitsubishi Motors voor ASEAN en Oceanië.

Ook de product-updates zullen volgens het "leider-volger"-model verlopen. Dat houdt in dat Nissan de leiding zal nemen over de venrieuwing van het C-SUV-segment na 2025, terwijl Renault verantwoordelijk wordt voor de vernieuwing van het B-SUV-segment in Europa. In Latijns-Amerika zullen de B-productplatformen van vier varianten worden herleid naar één voor zowel Renault- als Nissan-producten. Dit platform zal worden geproduceerd in twee bedrijven, die elk voor Renault en Nissan zullen produceren. In Zuidoost-Azië en Japan zullen de leden van de Alliantie in het kader hetzelfde model op zoek gaan naar uitgelezen mogelijkheden, zoals de samenwerking van Nissan en Mitsubishi Motors op het gebied van kei cars.

Op technologievlak wordt het leiderschap toegewezen aan Nissan voor autonoom rijden, Renault (Android-platform) en Nissan (in China) voor geconnecteerde autotechnologieën, aan Renault voor E-body (kernsysteem van de elektro-elektronische architectuur), aan Renault (CMF-AB/ ePT) en Nissan (CMF-EV ePT) voor de e-PowerTrain (ePT) en aan Mitsubishi voor PHEV voor het C/D-segment.

Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.