Gediflora bouwt productie- en logistieke hub uit in China

Partnership zet Belgium Mums als kwaliteitsvol chrysantenmerk in Aziatische markt

Bolchrysantenspecialist Gediflora B.V.B.A. (Oostnieuwkerke) vat de uitbouw van een nieuwe productie- en logistieke hub in China aan. Het bedrijf ging daartoe een lange termijn-partnerschap met Dahan Horticulture (Guangzhou) aan. Gediflora heeft dergelijke hubs al in werking in Florida, Brazilië en Kenia. Zaakvoerster Elien Pieters meent dat, in normale marktomstandigheden, de nieuwe uitbreiding goed moet zijn voor een omzettoename met 15%.

Als vertegenwoordiger van de derde generatie verwierf Elien Pieters in 2013 de controle over Gediflora, dat door grootvader Georges en later zoon Dirk werd uitgebouwd tot een wereldwijd actieve speler in de wereld van de bolchrysanten. Samen met echtgenoot David Daenens leidt ze het bedrijf. Onder impuls van vader Dirk Pieters evolueerde Gediflora van teler van chrysanten tot leverancier van jonge chrysantenplantjes (stekjes) aan collega-kwekers.

“Om het verschil te maken trok mijn vader rond 1984 de kaart van de eigen genetica en zette hij veredelingsactiviteiten in eigen beheer op. Begin de jaren ’90 resulteerde dat in de marktintroductie van de eerste eigen rassen. De ontwikkelingscyclus van een nieuwe plant neemt pakweg zeven jaar in beslag,” aldus Elien Pieters, die eerder dit jaar nog door UNIZO en markant met de “WoMed”-award werd gelauwerd.

Tijdens internationale verplaatsingen kwam Dirk Pieters, niet bang van wat pionierswerk, tot de vaststelling dat chrysanten ook een bredere toepassing kennen dan alleen maar tijdens de Allerheiligenperiode. Bolchrysanten kunnen deels al in augustus, maar ook in september en oktober als terras- en decoratieplant worden ingezet.

“Ook vandaag zetten we nog steeds in op het doorbreken van de klassieke associatie tussen bolchrysanten en 1 november. Bolchrysanten zijn een ideale nazomerse terrasplant op een ogenblik dat niet zoveel bloemen nog rijkelijk bloeien,” weet Pieters.

Langs de Schierveldestraat in Oostnieuwkerke beschikt Gediflora over een site van 17 hectaren, waarvan drie met serres bebouwd. In 2014 trok het bedrijf er een nieuw bedrijfspand over twee verdiepingen op (2 x 240 m²) ter vervanging van de verouderde en te krappe kantoren. Met 38 vaste medewerkers en een veertigtal seizoensarbeiders noteerde de familiale KMO vorig jaar een omzet van 12 miljoen euro. Zowat 90% van de cijfers wordt op de exportmarkten gehaald. Gediflora levert zijn bolchrysantstekjes aan meer dan veertig landen.

Excelleren door focus

Over de hele wereld zijn amper een tiental spelers actief met de veredeling van bolchrysanten. Onder hen een aantal multinationals maar ook enkele familiale ondernemingen in België en Frankrijk. Gediflora streeft marktdifferentiatie na door exclusief op bolchrysanten te focussen. De meeste concurrenten zijn ook met andere productgroepen bedrijvig.

Elien Pieters: “Het verschil proberen we te maken met onze sterk doorgedreven focus en het DNA van onze planten. Onze R&D-afdeling maakt constant werk van de doorontwikkeling van een eigen plantje met unieke kenmerken op het stuk van de ziekteresistentie, houdbaarheid, flexibiliteit (lees: het terug aannemen van zijn originele bolvorm na te zijn samengedrukt voor transportdoeleinden, nvdr.) alsook qua aanpasbaarheid aan de omgeving en klimatologische omstandigheden waar de stekjes worden opgekweekt. Jaarlijks levert Gediflora wereldwijd een 80 miljoen plantjes aan collega-kwekers, hetzij in bewortelde, hetzij in onbewortelde vorm. In Europa evolueerde de verhouding beworteld/onbeworteld van 70/30 naar 50/50. Dat heeft te maken met de professionalisering van de kwekers, aldus onze gesprekspartner.

“Professionalisering staat vaak gelijk met robotisering en de aanwezigheid van uitrusting om onbewortelde plantjes op te kweken. In andere regio’s, zoals Amerika, worden de plantjes onbeworteld aangeleverd, maar een aantal routing stations nemen de beworteling op zich alvorens aan de kwekers te leveren”, luidt het.

Vierde productie- en logistieke hub in uitbouw

Eind de vorige eeuw ging Gediflora zijn veredelingsactiviteiten ook op andere landen afstemmen. In 1997 werd in Brazilië een productie- en logistieke hub opgestart. Het plantmateriaal dat er wordt aangeleverd is bestemd voor de productie van bolchrysanten voor de Europese en Zuid-Amerikaanse markt.

De opening van een tweede hub in de Verenigde Staten, aanvankelijk in Californië, later in Florida, zorgde niet enkel voor een verdere internationalisering van de activiteiten, maar ook voor de introductie van de merknaam “Belgian Mums”. “Mums” verwijst naar de afkorting van het Engels chrysanthemum, “Belgian”naar de afkomst van moederbedrijf Gediflora. Vanuit Florida bedient de West-Vlaamse KMO Noord-Amerika en de Canadese markt.

De productie van derde hub, in Kenia, operationeel sinds 2014, is integraal bestemd voor de Europese markt.

Het lange termijn-partnership met Dahan Horticulture moet in eerste instantie de Chinese markt voor “Belgian Mums” ontsluiten. Het Chinese bedrijf heeft productiesites op verschillende plaatsen (Beijing, Chengdu, Kunming, Hainan, Xi’an, …).

“We hebben een vier- à vijftal jaar gezocht naar de juiste Chinese partner, met wie we een lange termijnrelatie konden uitbouwen. Het eerste materiaal werd inmiddels toegeleverd met het oog op de opstart van de stekjesgewijze productie. Thans is het zaak Dahan te ondersteunen in het bereiken van de juiste productkwaliteit. In een vijftal jaar hopen we naar zowat 10 miljoen plantjes op jaarbasis door te groeien. In normale economische omstandigheden zou dat voor een omzetgroei van zowat 15% moeten leiden”, zo nog Elien Pieters.