Doorzettingsvermogen en flexibiliteit vereist om te wennen aan nieuwe normaal

03/06/2020 OM 07:00 - Luc Willemijns
8c64aecfdc3cb96caf55c1c3d063ff3b

Beste werkgever,

Ik hoop dat je lichamelijk en geestelijk nog gezond bent. We hebben ettelijke bizarre weken achter de rug. Sommige bedrijven en sectoren moesten op zoek naar mensen om de vraag te kunnen bijhouden. Op andere plaatsen sloten werkgevers noodgedwongen hun deuren. Er kwam een abrupt einde aan een intense samenwerking met je medewerkers. Opdrachten en doelen moesten noodgedwongen opgeschoven en bijgesteld worden. Je had geen andere keuze dan mensen teleur te stellen als je tijdelijke werkloosheid voor hen aanvroeg. En vooral, het staken van je activiteiten trof je in het DNA van je ondernemerschap. Dat doet iets met de fysieke en mentale gezondheid van een mens.

Misschien was het een magere troost om te beseffen dat je niet alleen was. De hele arbeidsmarkt kreeg een ongelooflijk oplawaai. De cijfers van de werkloosheid gingen in één ruk met 12% omhoog. Het was van 2015 geleden dat de Vlaamse werkloosheid toenam. Het aantal vacatures halveerde in april. Net zoals jij moesten we het bij VDAB met lede ogen aanzien.

En met evenveel pijn in het hart werden we ook gedwongen om mensen teleur te stellen. We waren verplicht om verschillende vormen van werkplekleren stop te zetten. Wetende dat er mooie kansen verloren gingen voor werkzoekenden en werkgevers. Een mooie job en noodzakelijke arbeidsplaats invullen, was van de ene op de andere dag verdwenen. Wanneer ga je de draad weer kunnen oppikken om die gemotiveerde, nieuwe medewerkers in je bedrijf te integreren?

Heel wat cursisten in onze opleidingscentra kregen op de vooravond van een job of stageplaats na hun opleiding te horen dat het on hold werd gezet. Dat hun inspanningen en die van werkgevers om werkervaring op te doen, niet meteen vervolg zouden kennen. Werkplekken bleven leeg bij werkgevers en cursisten werden werkzoekend. Uiteraard was er teleurstelling in beide kampen.

Zo’n plotse crisis doet wat met een mens. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt heeft een ontzettende knauw gekregen. Werkgevers twijfelen of ze nog mensen zullen aanwerven en durven zich al helemaal niet uitspreken over de termijn waarop. Werkzoekenden blijven op zoek gaan naar de schaarse banen die er zijn. Sommigen met bijzonder weinig geloof in succes. De crisis gaf hen binnen heel korte tijd een andere kijk op werken en het vinden van een baan. Ze proberen werkzekerheid te vinden, en gaan op zoek naar een andere work/life balans. Het valt af te wachten hoe dat uitdraait in een economie die weer op gang komt.

Maar we zagen her en der toch ook lichtpuntjes verschijnen de afgelopen weken. De verplichting om zoveel mogelijk vanuit ons kot te doen, zorgde voor een sterker gebruik van de on-line dienstverlening van VDAB. Werkgevers en werkzoekenden zochten on-line naar een goede match tussen vraag en aanbod. Met flexibele sollicitatieprocedures om die match snel en goed waar te maken. Werkzoekenden en tijdelijk werklozen maakten veel gebruik van on-line opleidingen, in de meest uiteenlopende richtingen. Ze komen straks op je bedrijf aan met andere en nieuwe vaardigheden. Daarmee zijn ze zonder twijfel beter gewapend voor de nieuwe uitdagingen die de anderhalve-meter-economie van ons allemaal zal vergen.

We zullen doorzettingsvermogen en flexibiliteit nodig hebben om aan het nieuwe normaal te wennen. Ik hoop dat het jullie allemaal lukt om de doorstart te maken en weer schwung in je bedrijf te krijgen. Als VDAB willen we daar met maatwerk en een deskundige dienstverlening toe bijdragen.

Beste werkgever, ik hoop dat je, samen met je werknemers, de moed en mogelijkheden vindt om je bedrijf door deze woelige periode te loodsen. Jullie zijn degenen die de broodnodige zuurstof geven aan onze arbeidsmarkt.

Het ga je goed.

Hans van VDAB

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.