HR Analytics: het nieuwe goud voor HR-managers

04/06/2020 OM 07:05 - Luc Willemijns
138c5f20e21ddf6aa14f45df6eca9d32
“Data is the new oil”, zei de Britse wiskundige Clive Humby. Ze helpen u om betere beslissingen te nemen, risico’s te beperken, sneller en gerichter in te spelen op veranderingen. Zo wint u kostbare tijd. Zeker als het gaat over human resources. De HR-afdeling bevat een schat aan informatie. Denk bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte overuren, het absenteïsme, de werknemerstevredenheid, conflicten binnen het team, enzovoort.
Met HR Analytics legt u tussen al deze data verbanden die u eerder niet zag.
De inzichten die hieruit voortvloeien zijn de ideale basis om doelgerichte keuzes te maken en uw HR-beleid effectiever te maken. Het resultaat? Tevreden werknemers die beter presteren en langer in uw KMO werkzaam blijven.

Welke meerwaarde bieden HR-data analyses voor uw bedrijf?
1. Strategische beslissingen vergemakkelijken

HR Analytics stellen HR-managers, cfo’s en ceo’s in staat beter te begrijpen welke factoren hun HR-beleid beïnvloeden. Op basis van die gegevens kunnen ze nog betere beslissingen nemen.
Strategische beslissingen worden namelijk onderbouwd door concrete data. Deze data dragen bij tot het behalen van de targets van het bedrijf. Ze geven een antwoord op vragen als:
Wat is er gebeurd?
Wat ligt aan de oorzaak van dit probleem en hoe kunt u dit aanpakken?
Wat zijn de HR-tendensen en hoe kunt u hierop anticiperen?
Om meer kandidaten aan te trekken bijvoorbeeld, denkt u er misschien aan de loonschalen van de functies in uw onderneming te verhogen. Maar wat als uit benchmarking blijkt dat die marktconform zijn? Dan moet u de oorzaak ergens anders zoeken. Gevolg? U moet uw beleidskeuzes aanpassen.
2. Problemen anticiperen en opportuniteiten ontdekken

Niet alleen het onderzoeken van trends maar ook het opstellen van voorspellende modellen op basis van uw HR-data helpen u om bepaalde problemen beter te begrijpen en te beheren.
Deze modellen, gebaseerd op uw historiek en transactionele gegevens, maken het u mogelijk:
Te anticiperen op marktevoluties en hierop te reageren
Opportuniteiten te identificeren
Passende maatregelen te nemen om de resultaten van uw HR-strategie te optimaliseren en zo uw concurrentiekracht te versterken.
3. Uw HR-beleid met dat van de concurrenten vergelijken

Bij een HR-analyse zijn uw interne data de voornaamste gegevensbron. Logisch, want deze informatie is eenvoudig beschikbaar. Maar deze inzichten worden pas echt interessant als u ze met de gegevens van de markt vergelijkt. Op die manier sluit u elke vorm van subjectiviteit uit. En dat betekent dat u zich ten opzichte van uw concurrenten kunt positioneren.

Uw troeven?
U detecteert welke strategieën uw concurrenten hanteren.
U ontdekt uw respectieve sterktes en zwaktes.
U bepaalt uw voordeel ten opzichte van de concurrentie.
U ontdekt nieuwe opportuniteiten.
U beschikt dus over alle nodige informatie om uw prioriteiten te bepalen en uw HR-beleid op efficiënte wijze te optimaliseren!
4. Uw HR-beleid evalueren

HR-analyses stellen u in staat de efficiëntie van al uw HR-processen te meten. Toch kunt u zich ook perfect tot één specifieke problematiek beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld focussen op een specifiek departement, bedrijfstak of vestiging, of zelfs één enkele werknemer.
5. Verbanden leggen tussen uw HR-data

Bij de overgrote meerderheid van de ondernemingen blijft de HR-rapportering eerder beperkt. Vaak wordt hierbij alleen rekening gehouden met voltijdse werknemers of met het personeelsverloop.
Toch biedt een grondige analyse van uw HR-data u een goudmijn aan nuttige informatie om uw HR-strategie te optimaliseren: van het talent management over de personeelsadministratie tot uw absenteïsmebeleid. Door verbanden tussen uw gegevens te leggen, zult u onder meer een antwoord kunnen geven op volgende vragen:
Hoeveel bedraagt uw totale loonkost? Welk bedrag gaat naar afwezigheden? En hoeveel kosten de overuren van uw personeel?
Ligt het absenteïsme in uw onderneming hoger dan het marktgemiddelde? Zijn er misschien bepaalde groepen werknemers die vaker afwezig zijn?
Welke extra-legale voordelen genieten uw werknemers? Heeft uw loonbeleid een positieve invloed op de aanwerving van nieuwe talenten, het personeelsverloop of het absenteïsme?
6. Tijd winnen dankzij centralisatie van uw HR-gegevens

Uw HR-data verzamelen, verwerken, met elkaar linken en visualiseren in diverse tools neemt enorm veel tijd in beslag. Tijd die u ongetwijfeld liever zou besteden aan uw personeelsbeheer en de optimalisering van uw HR-beleid. Door al uw HR-data in één enkele tool te integreren, zult u niet alleen interessante onderlinge verbanden ontdekken, maar vooral ook tijd winnen, efficiënter werken en betere beslissingen nemen.

Doe meer met uw HR-data

Er circuleren heel wat HR-data in uw KMO. Met behulp van HR Analytics laat u deze renderen. Gebruik de inzichten om uw onderneming succesvoller te maken en uw omzet te verhogen. Zelf starten met HR-analytics? Dat kan met poweHR reporting!

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex)

​Meer info: https://www.securex.be/nl/personeelsbeheer/powehr-reporting?utm_source=dvo&utm_medium=referral&utm_campaign=powehr-nl&utm_content=online-article#demo

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.