Vlaanderen richt Maatschappelijk Relancecomité op

De impact van de corona-crisis en de bijhorende overheidsmaatregelen op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten tasten ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakken de samenhorigheid tussen mensen en leiden tot sociale isolatie of segregatie. Daarom hecht de Vlaamse regering zijn goedkeuring aan de oprichting, samenstelling en taakstelling van een Maatschappelijk Relancecomité, naast het comité voor de economische relance.

Beide zijn cruciaal en moeten elkaar wederzijds versterken. Dat Maatschappelijk Relancecomité moet de Vlaamse regering helpen om de impact van de corona-crisis op onze samenleving zo goed mogelijk op te vangen door de schade die wordt toegebracht aan ons maatschappelijk weefsel, zo veel mogelijk te vermijden, in te perken of het herstellen.

Het Maatschappelijk Relancecomité zal bestaan uit maximaal 18 leden: 9 experten en 9 afgevaardigden van de ministers. De 9 experten zijn Ive Marx, Lieven Annemans, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu.