Buurtbedrijven leveren regenwater toe aan wasserij Excelsior

Celco N.V. (Ninove), beter bekend als wasserij Excelsior, de buurtbedrijven Anca (algemene bouw van niet-residentiële gebouwen), Remitrans (transportbedrijf) en Euro-Mousse hebben, samen met De Vlaamse Waterweg, een samenwerkingsgesloten dat kadert binnen de "proeftuinen Droogte".

Vlaanderen maakte 4 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van acht dergelijke proeftuinen. Een aantal bedrijven in het industrieterrein (Mallaardstraat) liggen met de nabijheid van de Dender in een overstromingsgevoelig gebied terwijl één van die bedrijven, met name wasserij Excelsior, afhankelijk is van water om zijn activiteiten uit te oefenen; Anca, Remitrans en Euro-Mousse hebben geen nood aan water voor hun productieproces, maar lopen wel het risico op wateroverlast ingeval van hevige regen. Ze hebben bovendien allemaal grote daken die bij regen heel wat water capteren.

Vooralsnog werd het overtollige regenwater in de Dender geloosd. Daarom besloten de vier bedrijven om het water dat op hun daken terecht komt, op te vangen, lokaal op te slaan en vrij te geven voor een behandeling waardoor het door Excelsior als waswater kan worden gebruikt. Wasserij Excelsior zal daarvan 80 m³ per week als waswater gebruiken.

Het project zal ook nagaan of het mogelijk is om nog overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen bij natte periodes. Overtollig water zal bovendien door de stad Ninove worden ingezet voor het besproeien van de stadsplanten en voor de kolkenzuiger die voor het schoonmaken van de rioolputten wordt gebruikt.

Meer info: 054/33.50.00 of http://www.wasserijexcelsior.be.