Nieuwe “verticals” en data analytics stutten groei-ambities Tobania

“Corona-crisis speelt in kaart van lokale business & technologiebedrijven”

Tobania zet in de komende vijf jaar in op een organische groei van 50%. Sinds kort positioneert het business & technology consulting-bedrijf, naast zijn traditioneel métier- en technologiegerichte business-units, een aantal verticals die snel groeien. Daarbij zal de focus liggen op data analytics, een expertise die Tobania sinds de overname van Python Predictions ook in huis heeft. “In het post-corona tijdperk zal IT-offshoring zwaar onder druk komen te staan. Globalisation zal plaats ruimen voor glocalisation”, voorspelt Lode Peeters, ceo van Tobania. “Daarom kiezen wij er voor om dicht bij onze klanten te blijven. In Tunesië hebben we momenteel een joint-venture in oprichting die met close-sourcing ons dienstenaanbod verder zal verruimen”.

Vorig jaar boekte Tobania met meer dan duizend medewerkers, waarvan zowat zevenhonderd in loondienst, een omzet van 97 miljoen euro. Een en ander weerspiegelt de snelle evolutie die het bedrijf sinds 2014 doormaakte.

Op vandaag maken Tobania, Toba HR Solutions en, sinds kort, UXpro en Python Predictions, deel uit van de holding Assua N.V., die door Lode Peeters en Etienne Schreurs, voormalig oprichter van Saga Consulting, op gelijkwaardige basis wordt gecontroleerd.

Vijftien centers of exellence

Tobania groepeert zijn uitgebreid dienstenaanbod in verschillende business-units. Die vijftien centers of exellence hebben elk hun eigen P&L-verantwoordelijkheid werden.

“Voorheen waren die business-units voornamelijk métier- of technologiegerelateerd (Design, Agile, Cloud, Workplace, Data, Testing, …). Vorig jaar pasten we voor het eerst een verticale insteek toe met de opstart van de business-units Tobania Finance, Tobania Public en Tobania Digital die alle nog veel groeipotentieel hebben”, schetst Peeters.

Niet onbelangrijk is dat Tobania binnen die “verticals” zijn insteek van full-service provider kan uitrollen. Naast Services en Solutions blijft het bedrijf aan zijn klanten ook staffing-diensten leveren. Die diversiteit en de integrale dienstverlening bezorgen Tobania, aldus Peeters, een unieke marktpositionering. Zo vertaalt Tobania niet alleen de bedrijfsstrategie van zijn klanten in een digitale strategie, maar kan het ook helpen bij de implementatie ervan. Dat kan hetzij door bestaande applicaties aan te passen, hetzij door er nieuwe te bouwen terwijl op infrastructureel vlak over de bedrijfscontinuïteit wordt gewaakt. En dat kan allemaal op maat van de klant, via verschillende contractvormen: staffing, SLA-gedreven en managed services, fixed price-projecten, …

“Als lokale speler hebben we binnen de respectieve domeinen unieke expertises, ontwikkeld met competenties die bij onze concullega’s in mindere mate aanwezig zijn,” aldus onze gesprekspartner.

Tot die concullega’s horen pakweg een tiental grote ICT-integratoren en internationale advieskantoren.

Met de twee jaar terug opgestarte Tobania.Academy poogt het bedrijf niet enkel nieuwe skills aan te trekken maar trekt het zijn diversiteitsaanpak ook door naar de interne klanten, zeg maar in het kader van de personeelsfidelisering.

Naast zijn hoofdkantoor in Strombeek-Bever, heeft Tobania regionale hubs in Gent, Hasselt en Leuven. Op korte termijn wordt de “hub” in de Ghelamco Arena in de Arteveldestad ingeruild voor een veel ruimer onderkomen in het Gentse office-park Zuiderpoort. Ook op de Corda Campus in Hasselt zal Tobania in de loop van het jaar zijn kantooraccommodatie nog verder uitbreiden.

Financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners) tekenen voor quasi de helft van de inkomsten. De andere helft wordt op het conto geschreven van grote bedrijven in de dienstverleningssector, maakindustrie of de nutsvoorzieningen. Tobania’s klantenlijst omvat een honderdtwintigtal referenties. Op groepsvlak loopt dat cijfer op tot ruim achthonderdvijftig.

Bijkomende technologische expertise

Vorig jaar nam Tobania UXpro over, gespecialiseerd in user centric design. Het verzorgt een end-to-end service, gaande van interactive prototyping tot visueel ontwerp, inclusief usability testing. UXPro is inmiddels ingebed in Tobania en nauw verwant met Tobania.Business en Tobania.Digital.

Eerder dit jaar lijfde Tobania het Brusselse data science-bedrijf Python Preductions in. Dat wordt binnen het compentence center Tobania.Data ingekapseld. Python analyseert data om beslissingen te ondersteunen en processen te verbeteren binnen de domeinen marketing, risicoberekening, procesverbetering en HR. Door data science en machine learning te combineren, kunnen klanten baat halen uit inzichten in het verleden om betere beslissingen met betrekking tot het heden en de toekomst te nemen.

Lode Peeters: “Data analytics in de breedste zin van het woord wordt een belangrijke groeipijler voor de toekomst. Met Python Predictions haalden we specifieke know-how op AI (artificial intelligence)-vlak binnen. Die zullen we thans op gestructureerde wijze samen met BI (business intelligence) ontwikkelen. Python focuste vooralsnog op solutions en projectwerk. In de toekomst zullen we op die dienstverlening ook een staffing- en services-component enten”.

Glokalisering en close-sourcing

Samen met het Tunesische IT-bedrijf Wimbee richtte Tobania in Tunis de joint-venture Tobee op.

“De joint-venture, waarover we op termijn de integrale controle zullen nemen, verkeert momenteel in de opstartfase. Een aantal BI’ers zijn er inmiddels aan de slag voor een Belgische opdrachtgever”. Volgens het close-sourcing concept schakelen we er goed opgeleide medewerkers in, binnen dezelfde tijdszone, op een locatie die relatief vlot bereikbaar is”, zo nog onze gesprekspartner.

Met het concept zet Tobania zich duidelijk af tegen het genoegzaam bekende near-shoring en zeker offshoring.

“De corona-crisis zal de IT-wereld ongetwijfeld grondig hertekenen. In het verleden kozen heel veel bedrijven extreem voor outsourcing (met India als belangrijke locatie, nvdr.). In het post-coronatijdperk worden dergelijke verplaatsingen niet meer evident. Bovendien is het op grote schaal invoeren van thuis- of telewerken in die landen niet evident omdat de Internet-penetratie in thuisomgeving er niet is uitgebouwd zoals in België. Kortom, het wordt in die gevallen niet zo evident om je IT-medewerkers te bereiken,” weet Peeters.

Waarmee hij impliciet aangeeft dat Covid-19 op termijn wel eens in de kaart zou kunnen spelen van sterk lokaal gefocuste spelers zoals Tobania. Bovendien blijkt de uitbraak van het corona-virus aanleiding te geven tot een duidelijke versnelling en hogere adoptie van de digitaliseringsbereidheid in bedrijfskringen.

“Digitaal is onomkeerbaar geworden. Bedrijven zullen nu veel sneller en grootschaliger de omslag naar de digitale technologie maken,” besluit de ceo.