POM West-Vlaanderen versterkt sociaal-economisch relanceplan

POM West-Vlaanderen lanceert verschillende initiatieven om West-Vlaamse bedrijven tijdens de corona-crisis zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze acties maken deel uit van een provinciaal relanceplan waar de provincie West-Vlaanderen, zijn agentschappen Westtoer, Inagro, POM West-Vlaanderen, TUA West en hun partners de krachten bundelen om West-Vlaanderen te versterken.

Het relanceplan bevat enkele noodmaatregelen en opstartinitiatieven om de heropstart van de activiteiten zo vlot en veilig mogelijk te maken. Op www.veiligaandeslag.be bundelt POM West-Vlaanderen alle beschikbare informatie en praktijkvoorbeelden hoe ondernemers alle veiligheidsmaatregelen het best op de werkvloer implementeren. Voor maatwerkbedrijven en zorginitiatieven wordt in specifieke ondersteuning voorzien. Zij kunnen een beroep doen op de expertise van het Shared Engineering Bureau om de veilige herorganisatie in goede banen te leiden. Ook krijgen ze financiële steun voor de noodzakelijke aankoop van beschermingsmateriaal en hun medewerkers.

Met de on-line tool Quick-scan wordt de huidige financiële situatie van ondernemingen gescreend aan de hand van twaalf eenvoudige maar gerichte vragen. Een team van meer dan twintig experten staat klaar om advies en begeleiding op maat te verlenen om het bedrijf crisisbestendig te laten groeien.

Voorts starten de provincie en POM West-Vlaanderen een eerste investeringsgolf van 2,5 miljoen euro in de technologische en digitale opleidingsinfrastructuur in de instellingen voor volwassenenonderwijs. Tegelijk wordt een grootschalige campagne gelanceerd die levenslang leren promoot.

Samen met zijn partners start POM West-Vlaanderen nog vóór de zomer een digitaliseringstraject op voor industriële KMO’s. Ook webinars rond e-commerce en digitale marketing staan op de agenda.

Ten slotte lanceert POM West-Vlaanderen twee nieuwe calls van Quick Wins naar alle KMO’s in de industriële speerpuntsectoren in West-Vlaanderen. Er wordt 1 miljoen euro uitgetrokken om KMO’s aan te sporen om ook in deze periode samen met andere bedrijven en kenniscentra nieuwe plannen of strategieën in concrete verwezenlijkingen om te zetten.