België telt recordaantal erkende vastgoedmakelaars

België telt een recordaantal van 10.630 erkende vastgoedmakelaars. Het beroep wordt steeds meer geprofessionaliseerd. Zo moet elke stagiair-vastgoedmakelaar een stageproject doorlopen, geldt er een jaarlijkse vormingsplicht voor elke vastgoedmakelaar, beschikt hij over een financiële borgstelling en dies meer. Maar de cijfers maken duidelijk dat kandidaten duidelijk niet door deze voorwaarden worden afgeschrikt.

De gemiddelde leeftijd van de vastgoedmakelaar in ons land is 48 jaar, terwijl men gemiddeld op 34 jaar aan z’n stage begint. De concentratie aan vastgoedmakelaars is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per vierkante kilometer zijn er 12 vastgoedmakelaars actief. Daarna tellen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen de meeste vastgoedmakelaars, met respectievelijk 1.589 en 1.402 makelaars. Daarna volgt Antwerpen met 1.395 makelaars. 

Ook opvallend: van de 10.630 vastgoedmakelaars in ons land zijn er maar liefst 3.374 vrouwen, goed voor 32 procent of één op de drie. Dat zijn er bijna 1.000 meer dan in 2012. Die opwaartse beweging bevestigt mee de trend dat vrije beroepen steeds meer succes kennen bij vrouwen.

Eén van de belangrijkste missies van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is erop toezien dat de makelaars hun beroep deontologisch correct uitvoeren, zodat huizenjagers en verkopers te allen tijde beschermd zijn. Om dat te waarborgen, zet het BIV - naast de klachten van kopers en verkopers die het behandelt - steeds meer in op proactieve controles. Concreet voerde het BIV vorig jaar bijna dagelijks controles uit in de vastgoedkantoren. Daarbij controleert het Instituut heel uiteenlopende zaken, denk aan de verplichte vermeldingen die de vastgoedmakelaars op hun website moeten plaatsen, of alle noodzakelijke informatie omtrent het pand (stedenbouwkundige info, EPC, etc.) werden ingezameld, de vormingsplicht, het naleven van de anti-witwasverplichtingen, etc. 

Daarnaast voert het BIV ook de strijd tegen nepmakelaars verder op. Nog te veel oplichters wagen zich desondanks de serieuze gevolgen toch aan het risico. De onwettige beoefenaars vormen een bedreiging voor de sector en niet in het minst voor de nietsvermoedende koper en verkoper. Zo volgen zij - in tegenstelling tot een erkende makelaar - geen vorming en beschikken ze niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling die bescherming biedt aan de consument. 

In 2019 werden in totaal 371 dossiers omtrent illegale makelaardij geopend, of gemiddeld meer dan één dossier per dag. Deze dossiers kwamen tot stand op basis van klachten van consumenten of erkende vastgoedmakelaars of door het proactieve werk van de privédetectives. Uiteindelijk werden het voorbije jaar 33 onwettige beoefenaars uit de markt gehaald - of bijna 3 per maand.