Meer plaats voor fietsers, meer buiten bewegen en minder pendelen

24/06/2020 OM 08:18 - Luc Willemijns
8002a42cdfa0b6589b1c80b8341f7474
De onderzoeksgroep MOBI van Vrije Universiteit Brussel deed een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag om inzicht te krijgen in de impact van de corona-maatregelen op het mobiliteitsgedrag in België. “De resultaten geven weer dat vooral de fiets, en met name de elektrische fiets, aan populariteit wint. De grote verliezer is het openbaar vervoer,” meldt onderzoekster Alice De Séjournet.

Het onderzoek kwam tot volgende bevindingen:

  • Driekwart van de bevraagden pendelde niet tijdens de lockdown.
  • 40% gaf aan om dat ook niet te zullen doen nadat de maatregelen worden versoepeld, vooral omdat thuiswerk verplicht of mogelijk is binnen het bedrijf.
  • 55% van de personen die wel opnieuw pendelen gaf aan dat even vaak te zullen doen als voor de lockdown, 40% van hen wil minder vaak pendelen.
  • Voor de pendelaars blijft het wagengebruik op hetzelfde niveau als voordien. Vooral wandelen (19%) en fietsen (13%) stijgen in modaal aandeel, ten koste van het gebruik van openbaar vervoer, waarbij het opvalt dat elektrisch fietsen populairder wordt.
  • Respondenten gaven aan minder het openbaar vervoer te zullen gebruiken, gaande van metro (-39%) tot trein (-12%).
  • 65% van de respondenten gaven aan tijdens de lockdown naar buiten te gaan met als enige doelstelling actief te bewegen en 52% van de bevraagden geeft aan meer naar buiten te gaan om te bewegen na het versoepelen van de maatregelen dan ze voordien deden.

Wat met het openbaar vervoer?

De survey onderzocht ook het (her)gebruik van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is duidelijk de grote verliezer. Ook in het buitenland kan men deze tendens vaststellen, waarbij men met een terugval naar 40% van vroegere capaciteiten rekent.

De toekomst

Prof. Cathy Macharis, co-directeur MOBI: “Deze crisis kan een kantelpunt worden naar een duurzamer mobiliteitssysteem. Driekwart van de respondenten geeft ook aan dat deze crisis een goede opportuniteit is om het beleid inzake mobiliteit en openbare ruimte te veranderen. 60% van de respondenten is akkoord met het geven van meer ruimte aan voetgangers en fietsers ten koste van wagens, 25% is daar expliciet tegen. Ook betuigt 50% steun voor het afsluiten van schoolomgevingen voor wagens voor en na schooltijd, terwijl 1 op 3 hiertegen is. De helft van de respondenten is overtuigd dat een duurzamer mobiliteitssysteem zal helpen om de globale klimaatdoelstellingen te halen”.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Arval Belgium N.V. (Brussel))

Meer info: 02/240.01.88 of http://www.arval.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.