Doorstart vraagt anders werken en werven

02/07/2020 OM 08:15 - Luc Willemijns
236edc681b587207418e747ddd5893b2
De impact van de Covid-pandemie dreigt nog lang na te zinderen in de bedrijven en op de arbeidsmarkt. We verwachten ingrijpende verschuivingen omdat bedrijven noodgedwongen afscheid nemen van werknemers. Elders blijven er zeker acute noden. Ook de organisatie van het werk en onze arbeidsmarkt zullen een grondige metamorfose ondergaan.

We zijn het erover eens dat het vooral allemaal anders wordt in de toekomst. De andere werkvormen, de digitale versnelling, de verhoogde flexibiliteit die we heel snel zagen ontstaan bij het uitbreken van de pandemie, zullen ook in de toekomst een invloed houden op onze manier van werken en werven. De crisis zorgde voor verschillende snelheden die sterk afhankelijk waren van de economische sectoren.

Na de start van de lockdown noteerde VDAB op enkele weken tijd meer dan 2.000 vacatures uit essentiële sectoren zoals de landbouw, de zorg en de retail. Terwijl het algemene aanbod aan vacatures in dezelfde periode gewoonweg halveerde.

Sectoren reageren anders

Ook nu bedrijven en sectoren langzaam hun activiteiten opnieuw kunnen starten, verwachten we de komende maanden grote onderlinge verschillen. Zoals nu al aangekondigd in verschillende media, gaan sommige bedrijven niet kunnen vermijden dat ze tijdelijk of definitief afscheid moeten nemen van medewerkers. En ze zullen waarschijnlijk ook nadenken over andere manieren om hun werk te organiseren. Projectwerking of het invullen van jobs en opdrachten via onderaanneming bieden mogelijk tijdelijke oplossingen.

De nood aan medewerkers zal hoe dan ook per sector en per bedrijf anders zijn. De zorgsector blijft wellicht op zoek naar bijkomende mensen, zeker als de dreiging op een tweede golf van de pandemie werkelijkheid wordt. En nu de mensen tijdens de lockdown nog vlotter de weg naar het on-line shoppen vonden, heeft de retail-sector misschien ook nog nood aan extra handen.

Anders werken

Daar waar de vaste en nieuwe medewerkers van het bedrijf weer aan de slag kunnen, houden we ook rekening met een andere cultuur en ethiek die zich als gevolg van de corona-crisis zal doorzetten. Thuiswerken of van thuis uit solliciteren leerde mensen op een andere manier met hun tijdsindeling om te gaan. Ze leerden werk en privé op een andere manier te combineren. Werkuren werden flexibel ingevuld. Werk werd in de eerste plaats afgestemd op productiviteit en niet op aanwezigheid.

Meetings op verplaatsing werden vervangen door on-line calls. Die manier van werken zal ook in de toekomst verder gezet worden. Wat er hoogstwaarschijnlijk voor zorgt dat ook sollicitanten meer en sneller gebruik zullen maken van die on-line middelen om gesprekken en sollicitaties te laten plaatsvinden.

Andere bedrijfscultuur

Thuiswerken en on-line meetings vragen meer flexibiliteit in de organisatie van het werk en de sollicitaties. Ze beïnvloeden ook de cultuur binnen je bedrijf. Zelfs als medewerkers in je bedrijf hun taken opnieuw opnemen, zal daar een verandering merkbaar zijn. Ze zullen omwille van social distancing minder vlot bij elkaar binnenlopen om zaken te bespreken of vragen te stellen. Er komt minder “small talk” aan de koffie-automaat of voor- en nabesprekingen van vergaderingen worden anders ingevuld. Vooral voor nieuwe medewerkers zou dat wel eens een grote invloed kunnen hebben.

Alle intake-programma's ten spijt zal ook de manier waarop ze zich in je bedrijf kunnen bewegen helemaal anders worden. Ze zullen met meer omzichtigheid moeten uitzoeken bij welke werknemers ze ten rade kunnen gaan om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Of als ze ingeschakeld worden in een thuiswerk-programma van het bedrijf wordt de onderdompeling in de bedrijfscultuur, via de interne sociale contacten, anders of minder ingevuld.

Nieuwe vaardigheden

Nieuwelingen zullen op een andere manier het vak moeten leren, nieuwe wegen moeten bewandelen om de nodige vaardigheden te verwerven om zich de job eigen te maken en hun weg te vinden in het bedrijf. De crisis leerde ons in elk geval dat de bereidheid hoog is om nieuwe vaardigheden te leren. De interesse voor on-line opleidingen en cursussen zit sinds het uitbreken van de crisis in de lift. Tussen januari en mei noteerde VDAB meer dan 90.000 inschrijven voor on-line leren. Het gaat bijna om een verdubbeling van de aantallen ten opzichte van vorig jaar en die verdubbeling situeert zich duidelijk in de laatste drie maanden.

De komende maanden ontstaat er een andere arbeidsmarkt met duidelijke verschillen tussen de sectoren, met andere manieren waarop vraag en aanbod op die markt elkaar zullen vinden. Digitalisering en andere werkvormen zullen de plaats, die ze onder impuls van de crisis, veroverden niet meer afgeven en er voor zorgen dat we in de toekomst anders moeten werven en werken. Die flexibiliteit wordt voor iedereen een noodzaak.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: http://www.vdab.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.