Partners “Jobs in de Grote Verbinding” bundelen krachten

De stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Liantis engageren zich om samen zoveel mogelijk Antwerpse arbeidskrachten mee te laten bouwen aan “De Grote Verbinding”. Onlangs gaven de vijf partners elkaar hiervoor de digitale handdruk tijdens hun eerste officiële bijeenkomst.

In de komende jaren zal de meest ambitieuze bouwwerf van Noordwest-Europa aan de Schelde liggen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en de geplande overkapping op strategische locaties stuurt het auto- en vrachtverkeer onder de grond. Voor dit grootse project met als toepasselijke naam “De Grote Verbinding” zullen vele werkkrachten nodige zijn met verschillende talenten.

Binnen het samenwerkingsverband “Jobs in de Grote Verbinding” zal elke partner zich vanuit zijn sterkte of kernopdracht inzetten om collectief resultaat te behalen.

De partners zien “De Grote Verbinding” bij wijze van spreken als een vliegwiel voor de hele bouwsector. Het project wordt de blikvanger van sterke positionerende en sensibiliserende imagocampagnes naar zowel werkgevers als potentiële werkkrachten. Ze gaan dan ook voor een optimale instroom richting de hele bouwsector. Ze bekijken hoe de geplande werken de inhoud van de bouwopleidingen in het middelbaar en het hoger onderwijs kunnen versterken zodat deze beter aansluiten op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Door zowel voor werkzoekenden en zij-instromers (die de overstap maken vanuit een ander beroep) als schaalverlaters in te zetten op trajecten om hun vaardigheden te verbeteren, verhoogt de kwaliteit van de toeleiding naar de bouwsector.

Met het ondertekenen van hun engagementsverklaring gaan de partners een langdurige samenwerking aan om de volgende resultaten te behalen:

  • rekruterings- en selectiemiddelen optimaliseren;
  • transities die bouwberoepen doormaken naar opleidingen en onderwijs vertalen;
  • lokale onderwijscapaciteit voor profielen voor grote infrastructuurprojecten uitbreiden;
  • een op afroep en mobiel beschikbaar opleidingsaanbod voor werkzoekenden uitwerken;
  • afspraken over stage- en opleidingsplaatsen in de contracten die Lantis afsluit met aannemers, samen realiseren;
  • bouwbedrijven ondersteunen bij de opleiding van hun medewerkers;
  • ingestroomde kandidaat-werknemers duurzaam tewerk stellen en ze aldus uitzicht geven op een kwaliteitsvolle job met loopbaanperspectief.