Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen

In het project Urban Waste Collection heeft VIL nagegaan hoe de ophaling van bedrijfsafval in steden efficiënter kan verlopen. Tijdens het project werden de knelpunten geïnventariseerd en werden twee pilots uitgewerkt waarbij concullega’s samen werken om bedrijfsafval op te halen in verschillende regio’s in Vlaanderen.

Bedrijven waarvan de activiteiten gevestigd zijn in een stad genereren verschillende afvalfracties, vaak in aanzienlijke volumes. Het ophalen van dit bedrijfsafval wordt een steeds uitdagendere taak voor de afvaloperatoren: gemeentebesturen creëren steeds meer beperkingen om zwaar vervoeren binnen hun stadsmuren te weren.

Vanuit logistiek standpunt wordt afvalinzameling alsmaar moeilijker: de afvalbedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen, waarbij eigen lokale accenten worden gelegd: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, circulatieplannen, … Het gebrek aan uniformiteit en snel wijzigende spelregels blijken de grootste pijnpunten voor de operatoren.

Tijdens het project werden deze pijnpunten verder onderzocht met dertien bedrijven actief in de afvalophaling in steden. Er werden negen oplossingspistes naar voor geschoven die op deze problematiek een antwoord konden bieden: gaande van “hubs in de stadsrand” over “multimodaliteit” tot een “Uber-concept voor afval”. Uit workshops en analyse kwam het concept van de “neutrale” of “witte wagen” naar voor als meest haalbare kaart. Vervolgens werd dit concept verder uitgewerkt door middel van een pilot waarbij concullega’s samen werkten om stedelijk afval op te halen, een mijlpaal in Vlaanderen.

Projectdeelnemers SUEZ en Renewi werkten het pilootproject “Collecting together  for you” uit. De doelstelling bestond erin om gezamenlijk, door inzet van eigen wagens met vermelding van een gezamenlijk logo, PMD-rolcontainers bij bedrijven in Oost-Vlaanderen op te halen.

Ook Imog, Vanheede en A3 Verhuur hebben het concept van de witte wagen uitgetest. In deze pilot werd in Waregem de ophaling van restafval bij zowel gezinnen als bedrijven met één en dezelfde wagen uitgevoerd.

Deelnemers aan het project, dat de steun van VLAIO genoot, zijn Bebat, Imog, Inovim, Ivago, Ivbo, MCA Recycling, Mirom, Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, SUEZ en Vanheede Environmental Services.