Federale steun voor realisatie spoorlijn Gent-Terneuzen

20/07/2020 OM 08:16 - Luc Willemijns
7da644ac017b427b89ef56a6fa3a5c70
De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 11 juni 2020 ingestemd om unaniem werk te maken van een grensoverschrijdend spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Eerder deed de Nederlandse Tweede Kamer unaniem al hetzelfde.

De provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port, de stad Gent en de gemeente Terneuzen zijn verheugd dat België en Nederland zich unaniem hebben uitgesproken om tot een gemeenschappelijke visie te komen over het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.

De vijf partners hebben samen in het project Rail Gent Terneuzen onderzocht wat er precies nodig is om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied tussen Gent en Terneuzen te verbeteren. Onder meer de verlenging van de spoorlijn L204 tussen Gent en Zelzate, richting de Axelse vlakte in Nederland, staat op het programma.

In december 2019 keurde de Nederlandse Tweede Kamer unaniem een motie goed om verder onderzoek te verrichten om Rail Gent Terneuzen op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in 2020. Het federale parlement heeft recent ook unaniem een resolutie goedgekeurd om samen met Nederland werk te maken van een gemeenschappelijke visie voor het grensoverschrijdende spoornetwerk voor goederen en personen in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Maar er is meer.

In de federale resolutie wordt ook gevraagd om onmiddellijk te starten met de uitvoering van wat al beslist was voor spoorlijn L204: het afschaffen van overwegen op de spoorlijn en de start van potentieel- en haalbaarheidsstudies voor personenvervoer. Personenvervoer kent een belang voor 700.000 inwoners binnen de grensoverschrijdende kanaalzone die momenteel beperkt ontsloten is met openbaar vervoer.

De steun van beide landen is een belangrijke stap om het spoor in het grensoverschrijdende havengebied verder te ontwikkelen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer. De verlenging van spoorlijn L204 tot in Terneuzen zorgt voor een noodzakelijke verbetering van het goederenvervoer per spoor. De Axelse Vlakte - het grote bedrijventerrein in Nederland en nabij de grens dat in ontwikkeling is - kan dan rechtstreeks op het spoor worden aangesloten. De spoorlijn sluit aan op de Schelde/Seine-verbinding. De verdere ontwikkeling van deze Noord/Zuid-verbinding over het water én de uitbouw van het spoorwegnet bieden North Sea Port de mogelijkheid om nog meer in te zetten op duurzame verbindingen met het achterland.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.