Unifiedpost Group verhoogt eigen vermogen met 47 miljoen euro

Fintech Unifiedpost Group (Terhulpen) versterkt zijn eigen vermogen met ongeveer 47 miljoen euro. Dat gebeurde via een kapitaalsverhoging van ruim 10 miljoen euro door voornamelijk bestaande aandeelhouders en de conversie van een meerderheid van de uitstaande converteerbare obligaties.

De extra middelen uit de kapitaalsverhoging zullen worden aangewend om het cloud-platform voor zakelijke dienstverlening aan KMO's, gebaseerd op Documenten, Identiteit en Betalingen, verder uit te bouwen en de groei van de onderneming te onderstutten.

Unifiedpost Group streeft verdere internationale groei na, zowel organisch als extern.

Meer info: 02/634.06.28 of http://www.unifiedpost.com.