Extra inspraak voor container cluster op Antwerpse Linkerscheldeoever

Nog tot en met 11 september 2020 loopt de publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever, waarvan het Tweede Getijdendok deel uitmaakt. Iedereen krijgt hierbij de kans om - nog voor de start van het eigenlijke detailonderzoek dit najaar - opmerkingen of aandachtspunten te formuleren. Want transparantie en inspraak blijven de uitgangspunten van de aanpak van het complexe project "Extra Containerbehandelingscapaciteit haven Antwerpen”.

Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen, wil de Vlaamse regering in extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien. Dat verloopt via het complexe project “Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen” (ECA).

De uitwerking gebeurt via vier projecten, waarvan er twee lopen via een projectbesluit (de Containercluster Linkerscheldeoever en de Gewestelijke Ontsluiting Waaslandhaven) en twee via een omgevingsvergunning (Bieshoekbos en Noordzeeterminal).

Deze publieke raadpleging heeft betrekking op het project Containercluster Linkerscheldeoever. Het gaat om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis (Doeldok en mogelijk het Waaslandkanaal) en door demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok. Daarnaast worden ook een aantal haventerreinen voor logistiek/industrie ontwikkeld, met name in de onmiddellijke omgeving van een Tweede Getijdendok (Zone “Drie Dokken”) en in de Vlakte van Zwijndrecht.

De projectonderzoeksnota beschrijft het project en de flankerende maatregelen en bepaalt wat onderzocht moet worden en hoe dit zal gebeuren. Het gaat om onderling samenhangende onderzoeken over mobiliteit, omgeving (mens en milieu), nautische aspecten en dies meer.

In het decreet complexe projecten is in feite in géén inspraakmoment voorzien over de projectonderzoeksnota, aangezien er sowieso een openbaar onderzoek volgt nadat de nodige onderzoeken voor Containercluster Linkerscheldeoever zijn afgerond. Toch opteert de taskforce ECA, in de geest van het onderzoek en de reeds doorlopen procedure, voor een maximale openheid en inspraak.

Op basis van de inspraakrechten van het publiek, de adviezen van een aantal overheden en de richtlijnen van het Team Milieueffectrapportage zal de onderzoeksmethodiek voor Containercluster Linkerscheldeoever vastgelegd worden. Het eigenlijke onderzoek gaat dit najaar van start.

Meer sectornieuws

Agenda