Nieuw ro/ro-concept via binnenvaart technisch mogelijk maar capaciteit te laag

17/08/2020 OM 08:06 - Luc Willemijns
D5a9b821925731cf03908ca9e87ccff8
Een ro/ro-lijndienst opzetten om trailers te vervoeren over korte afstand via de binnenvaart in Vlaanderen: dit vormde het uitgangspunt van het VIL-project “Trailer on Barge Shuttle”. Dat unieke concept blijkt technisch perfect haalbaar, maar kan op dit ogenblik niet concurreren met de prijzen van door-to-door wegvervoer. Samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal om hier verandering in te brengen. Dat blijkt uit de resultaten van het VIL-project, dat samen met twaalf bedrijven de voorwaarden in kaart heeft gebracht.

In het concept van “Trailer on Barge Shuttle” worden vrachtwagen-trailers op en af het binnenschip gereden om ze over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen te vervoeren. Omdat onze Vlaamse waterwegen hier vooralsnog niet voor gebruikt worden, ontbreekt het nog aan de nodige infrastructuur en aangepaste schepen om hiermee aan de slag te gaan.

Uit de berekeningen van dit project blijkt ook dat de kostprijs voorlopig te hoog is en momenteel nog niet kan concurreren met wegvervoer. De vaartuigen die op dit moment beschikbaar zijn hebben onvoldoende laagcapaciteit en worden enkel voor uitzonderlijke transporten gebruikt.

Op dit moment worden er studies uitgevoerd voor de bouw van nieuwe ro/ro-binnenvaartschepen die wel over voldoende capaciteit beschikken en op de Vlaamse waterwegen inzetbaar zijn. Dat concept vraagt een andere kijk op binnenvaart en de bereidheid om wegvervoer en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen en samen te werken, klinkt het bij VIL.

Samenwerking kan het tij keren. Om een ro/ro-lijndienst te doen slagen, moeten er voldoende volumes kunnen worden vervoerd. Dat kan door het “Trailer on Barge”-concept in te schakelen in transportcorridors waar goederenstromen van verschillende partijen worden gebundeld. Ook volgende elementen zullen bijdragen tot het succes van de opzet van een ro/ro-lijndienst: het slim uittekenen van vaarroutes zodat congestiegevoelige verkeersknooppunten kunnen worden vermeden, het efficiënter inzetten van mensen en materiaal en het inzetten van nieuwe innovatieve “futureproof” technologieën.

Het VIL-project heeft alvast bewezen dat zowel mogelijkheden als interesse in het concept van ro/ro-vervoer aanwezig zijn. Samenwerking tussen verladers, transporteurs en binnenvaartondernemingen op lange termijn zijn cruciaal voor een effectieve start van deze duurzame oplossing.

Projectdeelnemers zijn Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS, Group GTS, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, POM Limburg, Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde en Vollers Belgium. FV Nero, Victrol en het Multimodaal Adviespunt traden als partner op.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.