Veel prominentere plaats voor fiets in UNIZO’s nieuw pendelplan

Sinds corona is het verkeer meer overzichtelijk, met een betere doorstroming, al duiken, sinds kort, toch weer links en rechts oude filedemonen op door incidenten. Daarom bepleit UNIZO een grondige mobiliteitsomslag om een terugkeer naar het “oude normaal” te vermijden. In functie van die mobiliteits-shift lanceert de ondernemersorganisatie een reeks aanbevelingen voor een globaal pendelplan, met daarin een centrale rol voor de fiets, naast het openbaar vervoer en de wagen.

UNIZO bepleit in de eerste plaats (veel) hogere investeringen in fietsinfrastructuur, als onderdeel van het relanceplan, maar een betere en gerichte inzet van het Pendelfonds. Nog op het verlanglijstje van UNIZO staan een tijdelijk verhoogde aftrek van 120% voor fietsaankopen - leasing en -toebehoren - in functie van woon/werk-verkeer.

Voorts benadrukt UNIZO dat binnen een uit te werken Pendelplan ook extra investeringen in een modern en performant openbaar vervoer broodnodig zijn. De wagen zal voorts, zo luidt het, een belangrijke - zij het kleinere rol - blijven spelen, zeker op langere trajecten en, waar mogelijk, in combinatie met de fiets of het openbaar vervoer. Initiatieven om de vergroening van het wagenpark verder te stimuleren blijven derhalve essentieel.

Meer sectornieuws

Agenda