Agile financieel beleid om bedrijfscontinuïteit en groei te stimuleren

Door de Covid-19-pandemie worden veel organisaties geconfronteerd met drastische inkomstenverliezen, wat resulteert in bezuinigingen en herstructureringen. Naast deze onmiddellijke impact worden organisaties onder druk gezet om wendbaar (of agile) te worden en hun financiële besluitvorming en model aan te passen aan het nieuwe economische normaal, tegelijkertijd ook om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen.

We delen enkele aanbevelingen voor financiële leiders voor een agile financieel beleid, om hun organisaties in staat te stellen effectief te reageren (Respond), te herstellen (Rebound) en zichzelf opnieuw uit te vinden (Reinvent), vóór en na COVID-19.

Respond: evaluatie huidige financiële transacties

Om effectief te kunnen reageren op de financiële gevolgen van de pandemie, is eerst een brede beoordeling van de huidige financiële transacties nodig. Door deze beoordeling kunnen financiële leiders pragmatische oplossingen identificeren en leveren voor onmiddellijke aanpassingen aan systemen, controles, rapportage en governance die de cash flow beschermen, risico's beheersen en de algemene agenda van hun organisatie bevorderen.

Aanbevelingen voor deze kritieke responsfase zijn onder meer:

 • Breng de financiële afdeling, IT en business-units op één lijn door middel van een gemeenschappelijke taal van operationele uitgaven en investeringen, evenals transparantie van informatie
 • Lever best practices voor financieel beheer in een vergelijkende analyse, kosten-benchmarking, kostentransparantie en kostenplanning en -besparingen
 • Leid discussies en beslissingen over structurele veranderingen om de kosten te beoordelen en cash veilig te stellen voor nieuwe groeimogelijkheden
 • Beoordeel de maturiteit, waarde, risico's en kosten van de financiële afdeling
 • Identificeer kansen op korte termijn voor standaardisatie en automatisering van financiële processen
 • Geef prioriteit aan korte termijnacties met toegevoegde waarde om kosten te besparen

Rebound: investeer in financiële tools die financiële activa optimaliseren

In de Rebound-fase is het belangrijk dat de financiële afdeling over de nodige tools beschikt om de financiële middelen en processen van de organisatie te optimaliseren. Dat vereist bijvoorbeeld het creëren van een omgeving met eenvoudige en geautomatiseerde financiële processen die snelle en meer autonome toegang bieden tot kritieke financiële gegevens.

Aanbevelingen in deze fase zijn onder meer:

 • Ontwikkel financiële modellen die kansen en risico’s analyseren
 • Voorzie in werkkapitaal en financiering voor flexibele bedrijfsontwikkeling en -uitbreiding
 • Mobiliseer tijd, kapitaal en middelen om u te concentreren op groeimogelijkheden met grote afbetalingen
 • Verminder het risico van nieuwe investeringsuitgaven en verbeter het investeringsrendement, de belangrijkste prestatie-indicatoren, de terugverdientijd en kostenbesparingen
 • Verlaag de operationele kosten en verhoog de ROI
 • Volg kritieke projecten op de voet om de verwachte bedrijfsresultaten te garanderen en overspend te verminderen
 • Identificeer kansen op middellange termijn voor standaardisatie en automatisering van financiële processen
 • Zorg steeds voor een evenwicht tussen het verlagen van de kosten en het waarborgen van de kwaliteit, contracten, security, veerkracht en service binnen de financiële afdeling.

Reinvent: focus op financiële transformatie op lange termijn en genereren van groei

In het nieuwe economische normaal zal de impact van de pandemie op de cash- en kapitaalreserves van bedrijven langer herstel vragen en moeten organisaties opnieuw beoordelen hoe ze zich aanpassen en hun financiële activiteiten beheren. Er zullen nieuwe manieren van werken en nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan.

Hier zijn enkele aanbevelingen waarmee u rekening moet houden tijdens de Reinvent fase:

 • Wijs kapitaaluitgaven toe om duurzame transformatie van financiële modellen te stimuleren en het model wendbaarder of agile te maken
 • Vind structuren, systemen en processen voor financieel beheer opnieuw uit door middel van innovatief design thinking, procesautomatisering en artificiële intelligentie(AI)
 • Maak middelen vrij voor financiële expertise te lenen voor een duurzaam bedrijfsmodel
 • Heroverweeg financiële leiderschapscapaciteiten voor gebieden zoals het stimuleren van duurzame bedrijfswaarde in de nieuwe economische norm
 • Zet nieuwe strategieën om in bruikbare resultaten, afgestemde decision-making en transparante communicatie

Terwijl de nieuwe economische norm voor onze ogen snel blijft evolueren, spelen financiële leiders met vooruitziende blik, paraatheid en behendigheid een uiterst belangrijke rol bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en de levensvatbaarheid van hun organisaties tijdens de pandemie en lang daarna.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met CGI Belgium N.V. (Diegem)

Meer info: 02/708.61.00 of http://www.cgi.com/3R.