Netwerk Ondernemen en Start it @KBC gaan samen starters sterker ondersteunen

Het Vlaamse start-up- en scale-up-ecosysteem is sterk versnipperd. Startende ondernemers kunnen op heel wat ondersteuning rekenen, maar zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom slaan de Antwerpse startersorganisaties Netwerk Ondernemen C.V.S.O. en Start it @KBC, de grootste accelerator van het land, de handen in elkaar. Beide partners delen dezelfde visie op de ondersteuning van start-ups en scale-ups en hun programma’s zijn complementair. Door elkaars expertise en passie samen te brengen, willen ze startende ondernemers nog daadkrachtiger ondersteunen. Concreet zullen ze met projectfinanciering van het Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) de komende vier jaar samen vier programma’s uitbouwen, die inspelen op vier grote knelpunten voor startende ondernemers.

Binnen het programma “Mentor Me” kunnen starters hun leiderschap en interne organisatie leren versterken via één-op-één mentoring door ervaren ondernemers. Netwerk Ondernemen matcht elke starter met een persoonlijke mentor. Daarnaast krijgt de starters ook elk halfjaar advies van een “Mentor Room”, een soort adviesraad met een vijftal ondernemers.

Het programma “Market Me” richt zich dan weer op het verwerven van klanten. Om te groeien is het cruciaal om snel te beginnen verkopen, maar volgens de startersorganisaties wordt sales nog te vaak verwaarloosd in de ondersteuning voor start-ups en scale-ups. Start it @KBC organiseert daarom workshops en coaching-trajecten die ondernemers helpen om van meet af aan ook een professioneel verkoopproces uit te tekenen.

Met het programma “Boost Me” helpen Netwerk Ondernemen en Start it @KBC starters bij het veroveren van internationale markten, via individuele coaching, collectieve begeleiding en contacten met collega-founders. Vlaanderen is een zakdoek groot, dus ambitieuze ondernemers moeten internationaal denken als ze willen groeien.

Tot slot wil Start it @KBC via het programma “Women in tech” de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ecosysteem van start-ups en scale-ups verder aanpakken, vooral dan in de technologiesector. Met thematische webinars connecteert Start it @KBC (toekomstige) vrouwelijke starters met succesvolle rolmodellen, zoals Dewi Van De Vyver, ICT Woman of the Year. Via individuele coaching door experts en mentoren wil de startersorganisatie vrouwelijk techtalent daarnaast ook overtuigen om de stap naar de ondernemerswereld te zetten.