KBC Autolease evolueert mee met markt in volle beweging

15/09/2020 OM 08:13 - Luc Willemijns
11983be5927e3efb7855dd91c380e6ce
(Ceo Stefan Delaet bereidt KBC Autolease voor op de intrede binnen een nieuwe realiteit)
Binnen een markt in volle beweging maakt KBC Autolease werk van een dynamisch beheer. Het leasing-bedrijf bereidt zich voor op een nieuw mobiliteitsconcept dat er ongetwijfeld staat aan te komen maar waarvoor de meeste klanten vooralsnog koudwatervrees betonen. Met de nieuwe “Move Smart Together”-strategie bereidt KBC Autolease zich alvast voor op de nieuwe marktomgeving. Om de klant maximaal te ontzorgen neemt het bedrijf zich voor om in de toekomst zijn multimodaal aanbod verder uit te breiden en te vergroenen. Met de krachtige apps van KBC zullen alle diensten, altijd en overal, makkelijk kunnen worden geconsumeerd.

Met een vloot van 55.000 voertuigen, waarvan 5.000 in het Groothertogdom, en 17.000 fietsen wedijvert KBC Autolease met enkele andere spelers om de derde plaats in de Belgische leasing-markt. In de voorbije twee à drie jaar zette het bedrijf een gemiddelde groei van 6% neer in auto en een veelvoud hiervan in fiets. Zelf beschouwt KBC Autolease zich als een “local hero” met een klantenbasis die voornamelijk bestaat uit bedrijven-klanten, waaronder een kwart KMO’s, en lokale overheden.

Stefan Delaet, die sinds medio vorig jaar als ceo aan het hoofd van de onderneming staat, koestert de ambitie om de marktpositie van KBC Autolease in het KMO-segment te versterken. “Door een sterk doorgedreven digitalisering zullen we weldra in staat zijn om het multimodale aanbod (auto, fiets, openbaar vervoer en deeloplossingen) ook aan te bieden aan de kleinere ondernemingen, waar KBC Bank en Verzekeringen traditioneel sterk staat”.

Nieuwe strategie

KBC Autolease past zich aan de marktevoluties aan met een nieuwe bedrijfsstrategie, die de naam “Move Smart Together” kreeg.

“Move” staat voor snelle actie op het vlak van multimobiliteit, waarbij klanten eenvoudig tussen vervoersmodi kunnen schakelen (auto, trein, tram, bus, fiets, steps, deelvervoer, …).

“Van asset-beheerder schuiven we op in de richting van mobiliteitsbeheerder. We bouwen momenteel een volledig digitale mobiele toepassing die de klant een verregaande flexibiliteit in zijn verplaatsingskeuzes biedt”, aldus de ceo.

“Smart” verwijst voornamelijk naar de brains van het leasing-bedrijf in de vorm van contractanalyses, risico-analyses, duurzaamheid, vernieuwende technologieën, elektrificatie en de impact ervan op de vloot van de klanten.

“In de toekomst zullen we vooral inzetten op total cost of mobility management en convenience. Ook het smart energy management zal hierin een rol gaan spelen. Voor als straks automobiliteit een groot stuk van de energiefactuur zal innemen,” kondigt Delaet aan.

Als laatste component dekt “Together” het ecosysteem-denken af. “Als multimodaal service-bedrijf kan je onmogelijk alles alleen of zuiver digitaal afwikkelen. In het hele proces zijn behoorlijk veel partijen betrokken (fabrikanten, dealers, garages, bijstandsverleners, transporteurs, sociaal secretariaten, energieleveranciers, …). Klanten willen echter maximaal ontzorgd worden binnen de krijtlijnen van hun vastgelegde mobiliteits-policy. Dat houdt in dat de oplossing van het leasing-bedrijf in kwestie moet koppelen met de loonverwerkingsmotoren van de achterliggende sociaal secretariaten, die eveneens deel van het ecosysteem uitmaken. We ambiëren derhalve de status van “phygital” bedrijf. Ofte het bieden van digital convenience met een “human touch”, luidt het.

Sterke duurzaamheidsinsteek

Zowat 20% van de nieuwe productie van KBC Autolease beschikt over een alternatieve aandrijving, waarvan 3 à 5% elektrisch. Zelfs in een vertragende automarkt blijven elektro en hybrides doorgroeien. Daarmee is de toon gezet.

Sinds begin dit jaar biedt KBC Autolease elektrische full-service lease-contracten aan, met inbegrip van laadinfrastructuur en correcte afrekeningsmodaliteiten tussen werkgever en werknemer. De mobiliteits-provider ging daarvoor met Shell-dochter NewMotion in zee. Voor het leasing-bedrijf reiken de ambities echter verder.

“Mobiliteit en auto zijn de frontrunners in het verhaal van de energietransitie. De bijhorende laadinfrastructuur veronderstelt evenwel een zekere energiehuishouding (warmtepompen, zonnepanelen, aankoop groene energie, …). KBC Autolease wil de klant bewust maken van het hele verhaal van energiehuishouding. We willen de klant daarin adviseren en er - samen met de partners - voor zorgen dat de energiefactuur voor de gebruiker beheersbaar en betaalbaar blijft. Dat kan door de implementatie van balanced-laadsystemen, die onder meer het laden tijdens momenten van piekbelasting vermijden. Momenteel beschikken we daarvoor over bepaalde technologieën die het ons mogelijk maken om veel zaken te meten en te sturen. Met de komst van de nieuwe energietarieven is het nodig dat we er staan voor de klant”, onthult onze gesprekspartner.

Delaet maakt er geen geheim van in de toekomst met KBC Autolease de status van mobiliteitsbeheerder na te streven. De klant op een gepaste, betaalbare en energievriendelijke manier in beweging houden, is het opzet van de “Move Smart Together”-strategie, zeker als de auto als traditionele “asset” meer en meer onder druk komt.

Moeilijke mobiliteits-shift …

Drie jaar terug lanceerde KBC Autolease zijn multimobiliteitsconcept. Het sloot daartoe een samenwerkingsakkoord met Olympus Mobility, dat met Olympus een mobiliteitsplatform en smartphone-app aanbiedt waarmee klanten in één beweging hun mobiliteit op een vlotte manier kunnen organiseren (auto, trein, bus en tram). In 2021 zullen de Olympus-diensten via KBC Mobile worden ontsloten voor professionele gebruikers, zodat ze niet meer tussen apps moeten migreren.

Stefan Delaet: “Voor een leasing-bedrijf dat per definitie heel sterk asset-gedreven is, is het niet evident om die shift te maken. Een dergelijke strategiewijziging neemt tijd in beslag. KBC Autolease ging alvast al eerste in de Belgische markt van start met fiets-leasing. Ook de samenwerking met Olympus kadert binnen dit perspectief net zoals dat straks ook met het beheer van het energie-management het geval zal zijn. Zo treden we als leasing-bedrijf langzaam maar zeker een nieuwe realiteit binnen”.

Het ziet ernaar uit dat de traditioneel starre leasing-diensten - doorgaans gegoten in vierjarige samenwerkingscontracten - onder druk komen. KBC Autolease kiest alvast voor een meer dynamische insteek met multimobiliteit als centrale drager (matrix-contracten, korte termijnverhuur, autodelen, Olympus-functionaliteiten, 4411, tank- en laadbeurten, …). Dat die nieuwe dienstverlening een heel sterk uitgebouwde mobiele component zal hebben, lijdt niet de minste twijfel.

Met een innovatieve moeder als KBC zal de nieuwe digitale assistente Kate straks ook binnen KBC Autolease een volwaardig onderdeel van de dienstverlening worden.

Onze gesprekspartner beseft terdege dat zuivere Mobility-as-a-Service (MaaS)-spelers voor geen makkelijke opdracht staan.

“Het zal tijd vergen alvorens mensen bereid zijn om hun “assets” (lees: de auto, nvdr.) los te laten en hun gedrag te veranderen. Dat ervaren we elke dag (bij onszelf). Ook al zijn er op vandaag al tal van mogelijkheden om flexibel om te gaan met de verschillende vervoersmodi, zien we dat er vaak een (externe) trigger moet zijn alvorens die mogelijkheden ten volle worden benut. Misschien dat de corona-pandemie en de gewijzigde werkomstandigheden de zaken nu in een versnelling brengen”, klinkt het.

… en belang gebruikersprofiel

Zaken als de mobiliteitsvergoeding (cash-for-car regeling) en het mobiliteitsbudget kennen vooralsnog niet het verhoopte succes. Het kantelmoment ten gunste van multimobiliteit komt er enkel als zowel de regelgeving, de technologie als de klant daarvoor klaar zijn, merkt Delaet op.

“Sowieso moeten er nog heel wat infrastructurele en regelgevende “issues” worden aangepakt alvorens de weg voor MAAS en groen open ligt. Intussen mogen we evenmin aan het klantenprofiel voorbijgaan. Elkeen heeft zijn hoofdvervoermodus. Voor sommigen is dat de fiets, aangevuld met een kleine auto, voor anderen gaat het om de trein, in combinatie met de fiets. Het maakt er de zaken niet makkelijker op voor werkgevers, die het geheel beheersbaar willen houden en streven naar eenvoudige vervoers-policies. Als thuiswerken verder ingeburgerd geraakt en we naar meer decentrale werkplekken met minder verplaatsingen evolueren, zal het aantal kilometers voor bedrijfsrekening verder afnemen. In sommige bedrijven geeft dit aanleiding tot discussies rond “Bring Your Own Car” naar analogie met “Bring Your Own Device””.

Voor Stefan Delaet is alles denkbaar, maar lijkt het er sterk op dat de auto, en stilaan ook de fiets, in de komende jaren waarschijnlijk nog steeds de hoeksteen zullen blijven van de wijze zijn waarop we ons, bij gebrek aan een fundamenteel alternatief, zullen verplaatsen.

11983be5927e3efb7855dd91c380e6ce
(Ceo Stefan Delaet bereidt KBC Autolease voor op de intrede binnen een nieuwe realiteit)
F4272035a8b324031c4964758b56fe10
(Stefan Delaet: “Het kantelmoment voor multimobiliteit komt er enkel als regelgeving, technologie en klant er klaar voor zijn”)

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.