Maakt je KMO optimaal gebruik van alle corona-steunmaatregelen?

18/09/2020 OM 08:19 - Luc Willemijns
6f67eee90a916137dfed69607564f610
Ook nu kan je nog steeds een beroep doen op een aantal steunmaatregelen die je kunnen helpen in deze corona-tijden. Velen zien het bos door de bomen niet meer en daarom groeperen we de belangrijkste nog eens per thema.
 • Sociale bijdragen: betaal minder, betaal later of betaal niet

Als je door de corona-crisis een lager inkomen hebt, zal je snel en quasi-automatisch toestemming krijgen om lagere sociale bijdragen te betalen.

Wil je de sociale bijdrage van het vierde kwartaal een jaar later betalen? Dan moet je dat aanvragen vóór 15 december.

Begin oktober kan je ook een vrijstelling aanvragen voor de betaling van sociale bijdragen over het hele jaar 2020. Zeker vermelden dat je de aanvraag doet omwille van de corona-crisis!

 • Huurgeld deels niet en deels later betalen voor winkels, horeca en evenementensector

Deze maatregel geldt als je een handelspand huurt en je verplicht werd om jouw fysieke winkel of horecazaak volledig of gedeeltelijk te sluiten. Dat geldt ook voor de evenementensector!

Je kan met de eigenaar van jouw pand overeenkomen dat wanneer hij één of twee maanden huur kwijt scheldt hij zijn huurinkomsten voor de volgende twee maanden tijdig zal ontvangen. Dat via een lening die door PMV aan je verstrekt wordt en die je over een termijn van twee jaar kan terugbetalen met een intrest van 2%.

Deze regeling moet worden aangevraagd vóór 1 oktober 2020.

 • Verminder verder jouw loonlasten

Ben je als werkgever bijzonder hard getroffen door de crisis, dan kan je sinds 1 september een beroep doen op de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daartoe dien je:

 • ofwel te behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen die genomen zijn door de minister van Binnenlandse Zaken
 • ofwel voor minstens 20% van de arbeidsdagen die je voor het tweede kwartaal 2020 aan de RSZ doorgaf een beroep op tijdelijke werkloosheid te hebben gedaan

Valt je bedrijf niet onder één van de twee bovenstaande categorieën, dan kan je je nog steeds beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De toepassing daarvan is verruimd voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

Je kan sinds september aan jouw medewerkers die in tijdelijke werkloosheid geplaatst zijn verder een aanvullende vergoeding toekennen zonder dat je hierop werkgeversbijdragen verschuldigd bent. Aan medewerkers die thuis werken kan je de aanvullende bureauvergoeding van 126,94 euro per maand toekennen, vrij van sociale zekerheidsbijdragen.

 • Betaal BTW en belastingen later

Ook de volgende maatregelen voor de betaling van jouw BTW en belastingen blijven van kracht:

 • gespreide betaling BTW en bedrijfsvoorheffing
 • uitstel/gespreide betaling personen- en vennootschapsbelasting
 • uitstel voorafbetalingen
 • het BTW-voorschot in december 2020 hoef je niet te betalen

 • Breng meer kosten in

Je kan jouw belastbare winst voor 2020 verminderen door meer kosten in te brengen. Dat kan je doen via onderstaande maatregelen:

 • Heb je een klant die nog moet betalen maar die solvabiliteitsproblemen heeft ten gevolge van corona, dan kan je via een waardevermindering meer kosten inbrengen.
 • Receptiekosten zijn voor 100% aftrekbaar in plaats van de gebruikelijke 50%.
 • De investeringsaftrek op vaste activa verkregen tussen 12 maart en 31 december 2020 wordt verhoogd tot 25 %.

 • Breng meer geld in je bedrijf

Via volgende maatregelen kan je onder interessantere voorwaarden vers kapitaal aantrekken om de financiële positie van jouw bedrijf te versterken:

 • Is jouw omzet in de periode 14 maart - 30 april 2020 met minstens 30% gedaald tegenover dezelfde periode 2019, dan ontvangen burgers die nieuwe aandelen kopen in je KMO een belastingsvermindering van 20% op het kapitaal dat ze investeren met een maximale investering per burger van 100.000 euro. Belangrijk: ook als bedrijfsleider kan je onder deze voorwaarden investeren in je bedrijf!
 • Had je voor de corona-crisis positieve kasstromen, dan kan je een achtergestelde lening aangaan van 25.000 euro tot 2 miljoen euro met een looptijd van 3 jaar.
 • Kennissen, familie en vrienden kunnen nu elk tot 75.000 euro in jouw bedrijf inbrengen in ruil voor een vermindering van hun belastingen met 2,5% per jaar op het uitstaand kapitaal. De looptijd kan variëren van 5 tot 10 jaar en je betaalt 1,75% rente (in 2020). Je kan met je bedrijf maximaal 350.000 euro ophalen.
 • Aan bedrijven in de evenementensector wordt het nodige werkkapitaal ter beschikking gesteld om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. De terugbetaling gebeurt binnen de drie maanden na afloop van het event. Als het evenement geannuleerd wordt ten gevolge van overheidsmaatregelen, dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Het voorschot kan maximaal 60% van de totale kost van het event bedragen en tussen de 25.000 en 800.000 euro liggen.

 • Verminder je financiële lasten

Ben je getroffen door de corona-crisis, dan kan je bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van jouw hypothecaire leningen en ondernemingskredieten tot het eind van dit jaar.

 • Recupereer een deel van je vaste kosten

Kent je bedrijf in augustus en september een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover dezelfde periode 2019, dan kan je een deel van je vaste kosten recupereren. De recuperatie is 7,5% van je omzet voor de periode augustus en september 2020.

Voorwaarde is dat je onderneming evenveel dagen open is als vorig jaar, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode. Als dat niet het geval is, wordt de steun gehalveerd. Ondernemingen die door de strengere maatregelen moeten sluiten, kunnen een voorschot van 2.000 euro aanvragen.

 • Overbruggingsrecht bij heropstart

Ben je na 3 mei terug open gegaan, maar heb je nog steeds minder omzet, dan kan je tot eind dit jaar een overbruggingsrecht aanvragen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast).

Voorwaarde is wel dat je activiteit op 3 mei nog beperkt of volledig verboden was, en dat je in het tweede kwartaal een omzetverlies kent van minstens 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2018 of 2019.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met UNIZO V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 0800/141.00 of http://www.unizo.be/kmo. Mailen kan op kmo@unizo.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.

Marketing cookies

Marketingcookies hebben als doel om ervaringen te personaliseren en relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.