Aan welke milieuverplichtingen moeten bedrijven voldoen in Vlaanderen?

21/09/2020 OM 08:18 - Luc Willemijns
Bc04a14e08ce7975dc05db8a6ca38665
Stel, je wil een bedrijf of zaak opstarten in Vlaanderen. Aan welke wettelijke verplichtingen moet je voldoen op vlak van milieu, afvalbeheer en recyclage? Deze vraag stel je je als startende of zelfs als gevestigde ondernemer mogelijk wel eens. Met een overzicht van de te respecteren verplichtingen in Vlaanderen helpen we jou het bos door de bomen te zien.

Om iedereen een optimale levenskwaliteit te garanderen, moeten we met z’n allen zorg dragen voor het milieu. Daarom zijn er wetten vastgelegd die alle bedrijven - van grote onderneming tot kleine zelfstandige - verplichten om zorgvuldig om te springen met mens en natuur.

Milieu is een breed onderwerp met veel aspecten. Bedrijfsleiders stellen zich uiteenlopende vragen over onderwerpen zoals bodemsanering, de afvalstoffenwetgeving, de wetgeving inzake de milieu- of omgevingsvergunning en ruimtelijke ordening.

Als opstartend bedrijf is het zeker logisch dat je je milieuvragen stelt. Want de antwoorden erop kunnen invloed hebben zowel voor, tijdens als na je activiteiten.

Omgevingsvergunning in Vlaanderen

Wil je starten met een eigen zaak? Dan is “Heb ik een omgevingsvergunning nodig?” één van de eerste milieuvragen die je jezelf best stelt. Op de officiële website van de Vlaamse overheid ontdek je al snel of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

De aanvraag hiervoor kan je indienen via het Omgevingsloket. Dan worden een openbaar onderzoek en een adviesronde georganiseerd.Maar heb je wel een omgevingsvergunning nodig? Dat hangt af van plaatselijke voorschriften en plannen alsook van onder welke klasse je bedrijf valt. Voor sommige projecten volstaat namelijk een melding.

Ga dus zeker na tot welke klasse je bedrijf behoort. Die klasse duidt op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu veroorzaakt door je bedrijf. De indeling van de klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten:

Als je bedrijf thuishoort in klasse 1 (de meest hinderlijke activiteiten) vraag je een omgevingsvergunning aan op provinciaal niveau.

Bedrijven uit klasse 2 (minder hinderlijke activiteiten) vragen de vergunning aan bij de gemeente.

Voor klasse 3 (de minst belastende ondernemingen) geldt enkel een meldingsplicht. Je hebt dan geen vergunning nodig.

Ben je nog mee? Of wordt het allemaal wat ingewikkeld? Dan komt deze tool wellicht net op tijd! De VLAREM-wegwijzer is een handig hulpmiddel waarmee je snel een eerste idee krijgt ...

… of je bedrijfsactiviteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken...

… én welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden op jouw bedrijf van toepassing zijn.

Ontdek de tool op: https://vlaremwegwijzer.navigator.emis.vito.be.

Afval sorteren en recycleren

Een andere belangrijk soort verplichtingen voor je bedrijf gaat over afval. Met name: hoe je er mee voor zorgt dat je bedrijfsafval niet terechtkomt bij het restafval, maar wordt gesorteerd, opgehaald en waar mogelijk, gerecycleerd. Een belangrijke partner hierin is de OVAM. Neem zeker een kijkje op zijn website.

Als bedrijf ben je verplicht om je afval te sorteren. Net als thuis moet je dus in verschillende afvalcontainers voorzien. In Vlaanderen zijn dat ondertussen 21 soorten afval die je moet scheiden. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval.

Aanvaardingsplicht

Wat houdt de aanvaardingsplicht in? Dat je als producent/invoerder verplicht bent afgedankte producten gratis terug aan te nemen van gebruikers. Die terugname verloopt vaak via de eindverkopers (distributie), recyclageparken en/of andere inzamelpunten.

Daarnaast dien je als producent/invoerder nog aan volgende verplichtingen te voldoen:

- Registratie bij de drie gewestelijke overheden;

- Verantwoordelijkheid voor het inzamelen en recycleren van afgedankte producten;

- Meewerken aan preventie en sensibilisering;

- Hierover rapporteren aan de drie gewestelijke overheden.

Bekende inzamelsystemen zoals Recupel voor elektrisch en elektronisch afval en Bebat voor batterijen werden opgericht in het kader van de aanvaardingsplicht. Meestal vult een bepaalde sector de aanvaardingsplicht collectief in. Veel efficiënter dan wanneer elke producent zijn eigen inzameling zou organiseren, toch?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met vragen over de aanvaardingsplicht rond batterijen? Contacteer Bebat via participants@bebat.be.

Niet zeker of je moet voldoen aan de aanvaardingsplicht? Doe hier de test: https://info.bebat.be/nl/check-aanvaardingsplicht.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.

Marketing cookies

Marketingcookies hebben als doel om ervaringen te personaliseren en relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.