Casa Vero focust op procesoptimalisatie na jongste uitbreidingsoperatie

30/09/2020 OM 08:27 - Luc Willemijns
Casavero1
Interieurbouwer Casa Vero B.V. (Geel) zette in de voorbije twee jaar sterke groeiprestaties neer, met een verdubbeling van het personeelsbestand tot gevolg. Nu de jongste uitbreidingsoperatie is afgerond, gaat de aandacht van de familiale KMO naar een optimalisatie van de bedrijfsprocessen en bijkomende efficiëntiewinsten. Pas dan kan werk worden gemaakt van een verdere verbreiding van het dienstenspectrum. Mogelijke denkpistes zijn de instap in de on-line meubelconstructie of een rol als toeleverancier aan ontwikkelaars van tijdelijke accommodatie.

Rob Verboven richtte in 1993 na zijn studies Productontwikkeling Casa Ve(rboven)Ro(b) op. Aanvankelijk ontwierp en monteerde hij meubilair (tafels, kasten, dressings, …) in een atelier van een 100-tal m² in de voormalige verfgroothandel van zijn vader in Geel-Punt. Al snel bleek die activiteit uit zijn voegen te groeien. In 1996 wordt in de Acaciastraat te Geel van intercommunale IOK een bedrijfsterrein van 2.400 m² aangekocht waarop een atelier van 480 m² wordt opgetrokken. Vrij snel daarna werd een bijkomende hal van 380 m² gerealiseerd om een CNC-machine te plaatsen. Daarin werd ook een spuitcabine ingericht.

Als Casa Vero in 2008 opnieuw tegen zijn capaciteitsgrenzen aanschurkt en op zijn bestaande locatie geen groeimogelijkheden meer heeft, barst de financieel-economische crisis los die tot omzichtigheid aanzet. Dat belet de interieurbouwer evenwel niet in 2010 aan de voorzijde van het atelier, langsheen de straatzijde, een luxueus ingericht kantoorpand van 270 m² in te bouwen, verdeeld over twee verdiepingen. Voorheen zat de administratieve ploeg, toen drie man sterk, in een afzonderlijk ingerichte ruimte in het atelier.

Als een naburig bedrijf in 2016 overstag gaat, slaagt Casa Vero erin, met de steun van het IOK, om een aanpalend terrein van 3.000 m² aan te kopen.

“Daarop trokken we een bijkomende hal van 2.000 m² op. Met inbegrip van de gedeeltelijke herinrichting van het bestaande atelier, de plaatsing van een hoogspanningscabine, twee laadpoorten en LED-verlichtingen met bewegingssensoren, geothermie, zonnepanelen en de uitbreiding van de lakkerijcapaciteit, vergde een en ander een investering van 1,8 miljoen euro, exclusief machines,” aldus zaakvoer Rob Verboven, die samen met echtgenote Miet het bedrijf runt.

Geïntegreerde dienstverlening en eigen lakkerij

In de voorbije twee jaar verdubbelde Casa Vero zijn personeelsbestand tot twintig eenheden, Verboven en echtgenote niet meegerekend.

“Ambitie is dit jaar omzetmatig op 3 miljoen euro af te klokken. Volgend jaar willen we doorstoten naar 3,5 miljoen euro”, zo nog de zaakvoerder.

Verboven beseft terdege dat door de snelle uitbreiding verschillende medewerkers nog in het leerproces zitten.

“Onderlinge communicatie is van vitaal belang. Onze aandacht gaat nu ten volle naar de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de verhoging van de bedrijfsefficiëntie”, klinkt het.

De markt van de interieurbedrijven is bijzonder dicht bevolkt. Casa Vero streeft marktonderscheid na door de kwaliteit van zijn dienstverlening. Andere troeven zijn dat de KMO voor een geïntegreerde dienstverlening tekent, mede door de aanwezigheid van driekoppig intern team van interieurarchitecten en een eigen lakkerij. Bijzondere aandacht gaat ook naar de afwerkingsgraad van de meubelen, waarbij luxematerialen als marmer, metaal, edelfineer, schoonfineer, … een dominante positie innemen.

Casa Vero werkt structureel samen met vier architectenbureaus. Hoewel die voor de bouwkundige aspecten tekenen, worden zij steeds vaker geconfronteerd met de marktvraag om een totaal-service te leveren (lees: met inbegrip van de interieurinrichting, nvdr.).

“Dat aspect vertrouwen zij aan onze zorgen toe. Bij dat soort opdrachten werken wij met hen om technische redenen in nauwe interactie. Zo is er vaak sprake van lichtlijnen in meubelen, bewegingsmelders, ventilatie-, en airco-systemen die dienen weggewerkt. Samen streven we ernaar om in een soort bouwteam de klant integraal te ontzorgen”, zo nog Verboven.

High-end segment

Als interieurinrichter positioneert Casa Vero zich in het high-end segment in de residentiële markt. Amper 10% van de omzet wordt binnen het B2B-segment gehaald via gebeurlijke kantoorinrichtingen. Het actieterrein situeert zich hoofdzakelijk in de Antwerpse Kempen, Limburg en Vlaams-Brabant. Driekwart van zijn omzet haalt de KMO uit totaalprojecten. Jaarlijks worden een 150-tal projecten afgewerkt, waaronder een tiental totaalprojecten. Die opdrachten schommelen prijsmatig tussen de 120.000 en 300.000 euro.

Efficientieslag absolute topprioriteit …

Rob Verboven: “De sector van de kleinschalige maakindustrie besteedt te weinig aandacht aan de optimalisatie van de productieprocessen, met verspilling (geld, fouten, doorlooptijden, …) tot gevolg. Voor Casa Vero is dat een absolute topprioriteit”.

Zo stapte het bedrijf, samen met drie andere maakbedrijven, in een LEAN-project als continu verbeteringsproces onder leiding van Lean4Growth (Tienen). IT-matig werkt Casa Vero met het ERP-systeem van Proteus Systems Europe (Waardenburg), dat specifiek voor interieurbouwers is bestemd en met het driedimensionaal CAD/CAM-tekenpakket Imos is gekoppeld. Dat koppelt op zijn beurt met de twee CNC-machines in het atelier, die de geproduceerde stukken met een unieke barcode toerust.

“Een volgende stap is de optimalisering van de nacalculatie op basis van de data uit het ERP-systeem. Dat moet ons in staat stellen om een meer correcte prijszetting neer te zetten. Opzet is toekomstgericht meerwaarde te (blijven) creëren en de bedrijfscontinuïteit te vrijwaren ingeval van onvoorziene omstandigheden (zoals de onbeschikbaarheid van de bedrijfsleider)”, zo nog Verboven.

… ter voorbereiding van nieuwe activiteiten?

Eens de optimalisatie-oefening afgerond, laat het zich raden dat Casa Vero niet vies zal zijn van een verbreding van zijn activiteitenspectrum, weliswaar met de ingebakken omzichtigheid. Een mogelijke denkpiste gaat in de richting van de productie van on-line meubilair. Net zoals ook een mogelijke rol als toeleverancier voor een inrichter van tijdelijke accommodatie (zorgwoningen, hotelbedrijven, vakantie- en buitenverblijven, …) niet onder de mat wordt geschoven.

1b24195096d274f4ef01ccb3caaed73b
(Rob Verboven (Casa Vero): “Kleinschalige maakbedrijven besteden te weinig aandacht aan de optimalisatie van hun productieprocessen”)
C8895a9ed65ef5e90b7302bc79c5f4dc
(Dat Casa Vero de high-end interieurmarkt viseert, moet blijken uit het luxueus ingerichte kantoorpand aan de straatzijde)

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.