Mobiel relaxatiecentrum beoogt welzijnsverhogend effect werknemers

31/08/2009 OM 00:00 - Luc Willemijns
Placeholder
Met "Dreams on Wheels" biedt Véronique Maes (The Relax Company) bedrijven de mogelijkheid om hun medewerkers in de onmiddellijke buurt van de werkomgeving korte relaxatiesessies aan te bieden die gestoeld zijn op massage en audio-visuele relaxatietechnieken

Véronique Maes (The Relax Company)


"Mobiel relaxatiecentrum beoogt welzijnsverhogend effect werknemers"


Studiewerk toonde aan dat gezondheidsproblemen als gevolg van stress de Belgische werkgevers jaarlijks minimaal rechtstreeks 2,5 miljard euro kosten. Werkgevers zijn sinds eind de jaren '90 verplicht een anti-stress-beleid te voeren, maar op het terrein gebeurt weinig. Grotere bedrijven peilen weliswaar naar het welzijn van hun medewerkers maar de concrete invulling van een anti-stress-beleid blijft vaak achterwege. Dat is althans de mening van Véronique Maes, zaakvoerster van The Relax Company (Itterbeek) en drijvende kracht achter het "Dreams on Wheels"-concept. "Dreams on Wheels" bestaat uit een mobiel relaxatiecentrum, ingericht in een bus, dat met behulp van audio-visuele technieken werknemers ter plaatse de gelegenheid biedt gedurende een sessie van een half uurtje te "ontstressen".


De belangstelling van Véronique Maes voor de hele stress-problematiek ontstond tijdens haar eigen tienjarige beroepservaring in zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen. Eigen stress-belevingen wakkerden die interesse verder aan. "We leven tegen de tijd in en worden in veel gevallen geleefd. In werkomgeving wordt ons nog nauwelijks te tijd gegund om tot rust te komen. De alsmaar verscherpende concurrentie heeft een verstikkend effect op de medewerkers en drijft de werkbelasting steeds maar hoger op," stelt de zaakvoerster van The Relax Company. Hieraan voegt zij onmiddellijk toe het niet zozeer begrepen te hebben op de term "stress" als zich. We hebben nu eenmaal stress nodig om te presteren, luidt het. Maar duidelijk is dat het niet die positieve stress is die The Relax Company met zijn toch wel unieke dienstverlening wil aanpakken.


Mobiel relaxatiecentrum


Medio 2001 vatte onze gesprekspartner de idee voor het "Dreams on Wheels"-concept op. Er werd een autobus aangekocht die als een mobiel relaxatiecentrum werd ingericht. Met de bus rijdt Véronique Maes tot op de bedrijfsparking van ondernemingen die een beroep op het "Dreams on Wheels"-concept wensen te doen. Aldaar kunnen vijf werknemers gelijktijdig gedurende een half uurtje van een relaxatiesessie genieten.

Zo werd de bus gecompartimenteerd in een ontvangstruimte enerzijds, een relaxatieruimte anderzijds waarin vijf state-of-the art massagestoelen werden opgesteld. "Vermits gebruik wordt gemaakt van een koptelefoon en een lichtbril, heeft elke deelnemer een moment op zich. Met licht- en geluidsstimulansen beogen we een effect van audio-visuele relaxatie dat de mensen tot rust brengt. Doordat de hersenfrequentie zich aanpast aan de externe frequenties van licht en geluid komen de deelnemers in een rustgevende en relaxerende alfa-toestand terecht," verduidelijkt Véronique Maes. Tijdens de eerste tien minuten van de sessie krijgen de deelnemers in de gespecialiseerde stoelen een massage zonder dat van manuele behandeling sprake is. Daarna volgt de eigenlijke relaxatiesessie met behulp van de genoemde klank- en lichteffecten.

Bedoeling van The Relax Company is bedrijven zodoende tools en technieken aan te reiken die hun werknemers de gelegenheid biedt van een "echte pauze" te genieten, waarbij ze zowel geestelijk als lichamelijk tot rust kunnen komen. Vermits in de dagdagelijkse vertrouwde werkomgeving daar niet of nauwelijks de gelegenheid toe is, biedt een mobiel relaxatiecentrum dat tijdelijk op de bedrijfsparking wordt ondergebracht bijgevolg een valabel alternatief.


Breed klantenspectrum


Doelgroep van The Relax Company zijn alle ondernemingen en in hoofdzaak deze die aandacht betonen voor het voeren van een actief anti-stress-beleid, zo nog Véronique Maes. Maar duidelijk is dat zowel micro-ondernemingen, middelgrote bedrijven als multinationals voor de dienstverlening in aanmerking komen. De relaxatiesessies kunnen zowel tijdens de middagpauze als de hele dag door (lees: van 9.00 tot 17.00 u, nvdr.) worden geboden, dit in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. "Ideaal is wel over de middag in een dergelijke behandeling te voorzien omdat bekend is dat het menselijk lichaam dan in een dalfase verkeert," stelt onze gesprekspartner.

Voorts benadert The Relax Company de markt ook indirect, waarbij in hoofdzaak voor reclame-agentschappen en evenementenbureaus wordt gewerkt. Vorig jaar verzorgde de KMO een niet onbelangrijke opdracht voor verzorgingsproductenspecialist Dove, onderdeel van het Unilever-concern, dat met Dove Moment@Work aan werkende vrouwen een moment van ontspanning wou bieden. Daarvoor deed Dove een beroep op het Dreams on Wheels-concept.


Anti-stress beleid: nog flink eind te gaan


Véronique Maes: "De meeste ondernemingen van enige dimensie getroostten zich intussen de moeite om peilingen naar het fenomeen stress op het werk uit te voeren. Alleen, de verwerking van de resultaten en de concrete invulling van wat daarmee dient te gebeuren blijven vooralsnog in gebreke. Nog vaak beperken werkgevers zich tot eenmalige initiatieven als deelname aan seminaries rond het thema of aan infosessies over relaxatietechnieken. In concreto gebeurt evenwel weinig ten gunste van de werknemers zelf".

Waarmee onze gesprekspartner onuitgesproken aangeeft dat het met het anti-stress-beleid in ondernemingen vandaag de dag nog steeds pover is gesteld. "Overigens is de traditionele werkomgeving vaak niet berekend op welzijnsverhogende ingrepen als relaxatiemomenten," weet Véronique Maes. "Met Dreams on Wheels spelen we hier op praktische wijze concreet op in," luidt het, gelijktijdig aangevend dat het in de bedoeling ligt met bedrijfsklanten een structurele samenwerking op te zetten.

"Momenten van ontspanning hebben op de werknemers ontegensprekelijk een heilzaam effect, zowel geestelijk als lichamelijk. Het is derhalve logisch dat een en ander de productiviteit bevordert, wat intussen ook wetenschappelijk werd aangetoond. Het positief effect van het middagdutje (de zogenaamde "power nap", nvdr.) is ontegensprekelijk. Uit het dalletje dat het menselijk lichaam over de middag kent, klimt men niet door het drinken van een kop koffie of het maken van een korte wandeling. Belangrijk is op dat ogenblik meer oor en oog te hebben voor het bioritme," meent de zaakvoerster van The Relax Company.


Mikken op 2.500 sessies in 2004


The Relax Company mikt voor 2004 op een ambitieuze 2.500 relaxatiesessies. Dat is iets meer dan in het voorbije jaar. Per sessie worden per deelnemer 20 euro in rekening gebracht, exclusief verplaatsingskosten. Samenwerking met sponsors rond het wellness-thema wordt evenmin uitgesloten omdat de "Dreams on Wheels"-relaxatiebus hoedanook op een hoge visibiliteit kan bogen. Hoewel "Dreams on Wheels" de kernactiviteit van The Relax Company blijft, spitst de onderneming zich ook toe op de inrichting van relaxatieruimtes voor bedrijven. Daarbij wordt erover gewaakt dat een relaxatieruimte op zich een levend gegeven is. Vandaar dat voor geregelde variatie in de omgevingsfactoren wordt gezorgd.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.