De sleutels tot een succesvolle MVO-strategie

18/05/2022 OM 08:00 - Luc Willemijns
Manutan 150522

Elk bedrijf heeft een impact op de wereld, alleen al door simpelweg te bestaan. En dat brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. In de eerste plaats voor de rol die zo’n bedrijf speelt in de openbare ruimte, maar ook voor de invloed die het heeft op de levens van medewerkers, klanten en partners. Een zinvol bedrijf is voor alles een bedrijf dat zich bewust is van de positieve invloed die het kan hebben op de wereldmarkt en die invloed ook stimuleert! In de huidige klimaatcrisis is voor bedrijven zeker een rol weggelegd. Hun activiteiten bepalen in grote mate in hoeverre we er allemaal in slagen de opwarming van de aarde te beperken. Dat op zich is al een enorme opgave. Maar er zijn nog meer belangrijke onderwerpen, zoals inclusiviteit, gender-gelijkheid, ethische en verantwoorde aankopen, die worden beïnvloed door bestuurlijke keuzes en MVO-beleid.

Inclusievere bedrijven

Inclusie is het centrale element van het MVO-beleid van een bedrijf. Omdat de meeste inclusieve bedrijven erin slagen al het talent binnen hun organisatie tot zijn recht te laten komen, zijn zij ook meest succesvol.

Deloitte bevestigt in zijn jaarlijkse onderzoek naar inclusie dat 78% van de bedrijven ervan overtuigd is dat het hebben van een diversiteits- en inclusiestrategie een concurrentievoordeel oplevert.

Volgens datzelfde Deloitte hebben inclusievere organisaties:

 • 2 keer meer kans om hun financiële doelstellingen te halen of te overtreffen
 • 3 keer meer kans om sterk te presteren
 • 6 keer meer kans om innovatief en “agile” te zijn
 • 8 keer meer kans om de beste commerciële resultaten te realiseren

Aankoop en duurzame ontwikkelingen

De huidige zorg voor het milieu en de klimaatverandering hebben de regels van het ondernemen veranderd. Terwijl MVO-criteria steeds vaker opgenomen worden in aanbestedingen, zoekt de consument zelf ook naar mogelijkheden om verantwoorder te consumeren. Die ontwikkeling verandert de wet van vraag en aanbod, waarbij ethiek en milieu een belangrijkere rol krijgen.

Negentig procent van de Europese consumenten verwacht tegenwoordig van grote merken een duidelijk commitment op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze willen producten die energiezuinig zijn, langer meegaan en op ethische wijze zijn geproduceerd. Kort samengevat, de consument verwacht van een merk dat het bijdraagt tot een betere manier van consumeren en minder verspilling. Verder is meer dan de helft van de consumenten (56%) al bereid om meer te betalen voor een duurzamer, milieuvriendelijker product.

Nieuwe relaties met leveranciers

Maatschappelijk verantwoord aankopen leidt tot een nieuw soort relatie met leveranciers. In 2017 werd de speciale ISO 20400-norm met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven geïntroduceerd als uitbreiding op de internationale norm ISO 26000. Het doel ervan is tweeledig:

 • Certificering van een maatschappelijk verantwoord aankoopbeleid
 • Het stimuleren van alle organisaties en bedrijven - ongeacht hun grootte en zowel privaat als publiek - om al hun leveranciers na de eerste rang met een soortgelijke aanpak aan te spreken.

Bedrijven die hun MVO-prestatie willen verbeteren via een verantwoorder aankoopbeleid, kunnen dat alleen bereiken als ze zich op alle partijen in hun supply chain richten. Deze normen moedigen bedrijven aan om de relaties met hun leveranciers te verbeteren, met heel duidelijk tot doel om partnerschappen tussen opdrachtgevers en leveranciers te stimuleren. Daarbij is sprake van een win/win-situatie met het oog op duurzame ontwikkeling, ethiek en milieu.

MVO als instrument voor klantenbinding

De toenemende aandacht voor de sociale, maatschappelijke en milieu-impact van de activiteiten van bedrijven draagt bij tot een internationaal gevoel van verbinding, dat ervoor zorgt dat klanten zich loyaal voelen met de meest ambitieuze bedrijven op het gebied van MVO.

Omdat MVO nu een reëel concurrentievoordeel biedt, zijn bedrijven steeds meer bereid zich in te spannen voor vernieuwing op dit gebied. Doel hierbij is uiteraard om zich van de concurrentie te onderscheiden, bestaande klanten aan zich te binden en nieuwe aan te trekken. Zo ontstaan er nu diensten die worden aangeboden op basis van gebruik in plaats van op het bezit van een product.

Aan de kant van de consument speelt zich een belangrijke ontwikkeling af. Vier op de vijf Europeanen geven aan dat ze:

 • minder willen verspillen
 • de voorkeur geven aan duurzame elektronische apparaten boven de meest geavanceerde technologie
 • hun verbruik van water, elektriciteit en brandstof willen verminderen
 • plastic verpakkingen en producten willen vermijden
 • de voorkeur geven aan biologische, lokale en seizoensproducten
 • zelf willen repareren, koken en renoveren.

De dreiging die van sociale media uitgaat moet niet lichtvaardig worden opgevat. Iedereen kan tegenwoordig tenslotte met een paar kliks alles te weten komen over een product, de milieuvoetafdruk ervan en de omstandigheden waaronder het wordt geproduceerd. Merken hebben dus geen andere keus dan zoveel mogelijk transparant te zijn. In veel opzichten heeft de digitale wereld ervoor gezorgd dat bedrijven niet meer om MVO heen kunnen.

Voordelen van MVO voor een werkgever

MVO maakt bedrijven tegenwoordig dubbel aantrekkelijk. Het is niet alleen een doorslaggevende factor voor klanten, maar ook voor potentiële nieuwe werknemers.

Vanuit de optiek dat “iemand die geen betekenisvolle invloed op de wereld heeft, ophoudt te bestaan” is een baan pas zinvol als iemand zich elke dag nuttig voelt.

Bedrijven die ambitieuze MVO-verbintenissen aangaan, geven hiermee zin aan hun organisatie, los van de financiële en commerciële kant van het verhaal. Positief handelen voor het klimaat of inclusie, actief meewerken aan de economische vitaliteit van een regio, uiteindelijk handelen voor het algemeen welzijn, … Dat alles maakt een bedrijf bijzonder aantrekkelijk en is een essentiële factor om nieuwe werknemers te overtuigen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Manutan N.V. (Brussel))

Meer info: manutan.be/wpmvo.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.