Klimaatverandering moet leiden tot nuluitstoot-economie

22/02/2021 OM 07:00 - Luc Willemijns
Cofinimmo 150221

Het Covid-19 corona-virus heeft ons laten zien dat we samen de grootste uitdagingen aankunnen. Een aantal organisaties, zoals het World Economic Forum, doet een beroep op bedrijven om economieën en samenlevingen op te bouwen die duurzamer en veerkrachtiger zijn in het licht van pandemieën, klimaatverandering en de vele andere uitdagingen waar we wereldwijd mee te maken hebben.

De gezondheidscrisis heeft nieuwe kansen voor ondernemingen naar voren gebracht die door nieuwe trends in duurzame ontwikkeling worden gecreëerd.

Vastgoedvennootschappen dienen zich voortaan te profileren als een katalysator van verandering in het licht van de uitdagingen voor de bebouwde omgeving zoals de klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking, de toenemende verstedelijking, de technologische ontwikkelingen en de evoluerende arbeidsgewoontes. Dat betekent bijvoorbeeld milieu-efficiëntere gebouwen bouwen en beheren om zo beter te kunnen inspelen op de strengere regelgeving inzake energieprestaties. Een wetenschappelijk onderbouwde klimaatactie is de meest doeltreffende manier om deze doelstelling te bereiken. Indien een vennootschap zijn ESG (Environmental, Social & Governance)-ambities wil omzetten in concrete projecten is de steun van het management op het hoogste niveau essentieel.

Investeerders eisen meer transparantie

Investeerders eisen terecht meer transparantie in de totale koolstofvoetafdruk van de producten die zij financieren. Zij kunnen relevante en objectieve gegevens terugvinden in ESG-benchmarks en vragenlijsten, die de klimaatgerelateerde risico’s en mogelijkheden van de ondernemingen in kaart brengen en openbaar maken.

Klimaatverandering vertegenwoordigt een risico op lange termijn. In de eerstvolgende dertig jaar kan vastgoed, en bijgevolg ook de meeste Europese vastgoedspelers, er een aanzienlijke impact van ondervinden. Het behalen van de doelstellingen om de broeikasgassen (BKG) te verminderen zoals in het Akkoord van Parijs vastgelegd, is daarom een grote uitdaging voor de vastgoedsector. Klimaatverandering heeft nu en in de toekomst een impact op het te investeren kapitaal, de beheerskosten en de snelheid waarmee de activa zullen verouderen.

BACA

De Belgische Alliantie voor Klimaatactie (BACA) is een platform voor Belgische organisaties die hun BKG-uitstoot willen verminderen, hun klimaatambities willen verhogen en hun klimaatdoelstellingen met behulp van science-based targets (SBT) willen bereiken, ongeacht hun omvang of activiteitensector. Vierenzestig Belgische organisaties hebben zich reeds bij de Alliantie aangesloten en hebben zich ertoe verbonden hun activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, namelijk de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ver onder de 2°C en de inspanningen voort te zetten om deze tot 1,5°C te beperken. Het WWF, medeoprichter van Science Based Targets, zal zijn deskundigheid bieden aan de leden van de alliantie voor hun doelstellingen en zal ook de link leggen met andere klimaatallianties over de hele wereld.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Cofinimmo N.V. (Brussel))

Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.