Moet uw bedrijf vanaf 1 januari ook verplicht biogas en compost produceren?

01/12/2020 OM 08:38 - Luc Willemijns
Ovam1 0012

Hoort u het in Keulen donderen? Dat is best mogelijk. Maar biogas en compost produceren: dat is veel makkelijker dan u denkt. Want het enige wat uw bedrijf, organisatie, school of horecazaak moet doen? Dat is keukenafval en etensresten sorteren. Het biogas én de compost: daar zorgt OVAM wel voor.

Alweer een verplichting erbij horen we u denken. Misschien, maar dan wel een heel eenvoudige en met heel wat voordelen. Want als we er samen werk van maken, gaan we er allemaal op vooruit. Door keukenafval en etensresten te sorteren gaat er minder voedsel verloren. Er wordt compost en biogas mee gemaakt. Het biogas wordt ingezet als groene energie voor gezinnen en bedrijven. De compost zorgt voor een betere bodemkwaliteit. En aan het eind van de rit betekent het ook dat minder restafval moeten worden verbrand. Het leidt dus niet alleen tot minder afval maar levert ook een CO2-reductie op.

Voor wie geldt de verplichting?

De Europese regels verplichten de lidstaten om tegen 31 december 2023 biologisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden en te recycleren of selectief in te zamelen met het oog op recyclage. Vlaanderen heeft al een lange traditie op het vlak van selectieve inzameling van keukenafval bij particulieren. De meeste plaatsen in Vlaanderen kennen huis-aan-huis inzameling van GFT-afval. Waar dat nog niet het geval is, bestaat een intensief beleid gericht op het thuis composteren (in combinatie met de inzameling van groenafval via het recyclagepark). Dat beleid heeft geleid tot een significante reductie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval.

Vanaf 1 januari 2021 moeten ook bedrijven die véél keukenafval en etensresten hebben, verplicht sorteren. Concreet gaat het om:

  • bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid;
  • onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen;
  • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden;
  • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden;
  • penitentiaire inrichtingen;
  • kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers;
  • bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers;
  • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag;
  • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen;
  • catering-bedrijven.

Vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor elk bedrijf. Wie wil weten of zijn of bedrijf, organisatie, … daar (al) bij is en hoe hij dit het best aanpakt, kan terecht op ovam.be/keukenafval.


Ovam0 0012

Communicatiemateriaal

De OVAM werkte communicatiemateriaal en instructievideo’s uit om de betrokken bedrijven samen met zijn partners op maat te informeren over deze nieuwe verplichting.

Al het materiaal is beschikbaar: https://www.ovam.be/communicatiemateriaal-keukenafval-en-etensresten.

Of kijk op naar onze instructievideo om samen biogas en compost te maken: https://www.youtube.com/watch?v=3UHXK8jONDs&feature=youtu.be.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met OVAM (Mechelen))

Meer info: 015/284.284 of www.ovam.be.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.