PMD-inzameling bij bedrijven stijgt gestaag, kwaliteit blijft aandachtspunt

26/05/2023 OM 10:34 - Luc Willemijns
Bedrijvensorteren1 070523

Fost Plus meldt dat de hoeveelheid ingezamelde PMD bij bedrijven toeneemt en de doelstelling om tegen eind 2023 bijna 26.000 ton in te zamelen, haalbaar lijkt. Steeds meer bedrijven voldoen aan hun sorteerverplichting, maar de kwaliteit van de ingezamelde PMD-stroom moet nog verbeteren.

Volgens Fost Plus is de stijgende inzameling van PMD bij bedrijven te danken aan de uitbreiding van de sorteerregels en de toename van bedrijven die PMD-sortering invoeren. In 2021 zijn meer dan 2.100 bedrijven een contract aangegaan met een afvalbeheerder, ongeveer 1.000 meer dan in 2020. Doel is om tegen eind 2023 ongeveer 26.000 ton PMD in te zamelen, vergeleken met 14.000 ton in 2018.

De verplichting om PMD te sorteren geldt voor alle bedrijven en "out-of-home"-locaties zoals scholen, sportcentra en de horeca. Fost Plus stimuleert bedrijven om aan hun sorteerverplichting te voldoen door middel van communicatiecampagnes, bewustwordingsacties en een welkomstpremie. In 2021 kwamen 2.140 bedrijven in aanmerking voor deze premie door zich aan te sluiten bij een afvalbeheerder voor PMD-inzameling.

Bedrijvensorteren2 070523

Hoewel de sorteerregels voor PMD overal hetzelfde zijn, blijft de kwaliteit van de PMD-stroom bij bedrijven een aandachtspunt. Veel voorkomende fouten zijn de aanwezigheid van industriële verpakkingen en te grote verpakkingen (> 8 l) bij het PMD-afval. Fost Plus heeft het aantal afleverpunten voor inzamelaars uitgebreid tot zeventien overslagstations in heel België om de logistiek te vergemakkelijken en de kwaliteit van het ingezamelde PMD beter te kunnen controleren.

Bedrijvensorteren3 070523

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.