VDAB breidt arsenaal voor werkgevers uit

20/10/2020 OM 09:25 - Luc Willemijns
VDAB P1 van nooten 1510
Ann Van Nooten: “VDAB moedigt werkgevers aan om creatiever met hun wervingsbeleid om te springen”

Digitale tools vervolledigen instrumentarium in arbeidsmarkt in beweging

Op de arbeidsmarkt heerste tot voor de uitbraak van Covid-19 krapte. Werkgevers vonden minder makkelijk talent dan vroeger. De coronacrisis zal ongetwijfeld de arbeidsmarkt gevoelig impacteren en in beweging zetten. Ook tijdens de pandemie nam VDAB initiatieven om werkgevers met acute noden bij hun werving te ondersteunen. Vast staat wel dat werkgevers in de toekomst in hun zoektocht naar geschikt personeel meer creativiteit aan de dag zullen moeten leggen. VDAB stemt zijn dienstverlening daarop af met als bedoeling werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen. Centraal in die dienstverlening staat een goed uitgebouwd on-line aanbod, maar in partnerschap zet de dienst onder meer ook initiatieven voor competentiegericht werven of mobiele opleidingen op. Thans breidt VDAB zijn dienstenarsenaal voor werkgevers uit met een sterk aanbod digitale tools.

VDAB vernieuwde alvast zijn website in die zin. Daarbij tilt de overheidsdienst zijn dienstverlening naar een hoger niveau. Meer aandacht gaat uit naar de weg die een werkgever aflegt, de vragen die hij heeft en de ervaringen van collega-ondernemers.

“Veel werkgevers gaan nog steeds op zoek naar witte raven die er niet altijd zijn. Dat betekent echter niet dat er geen potentieel op de arbeidsmarkt aanwezig is. Het is aan de werkgevers om op een creatievere manier naar dat talent te kijken en gebruik te maken van verschillende manieren om dat potentieel binnen hun onderneming een kans te geven. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van werkplekleren, door met een kandidaat aan de slag te gaan om er zelf een witte raaf van te maken. Een andere mogelijkheid is op een proactieve manier het HR-beleid aan te wenden om te kijken welk potentieel er intern aanwezig is. Dat kan mogelijk worden bijgeschoold om moeilijker in te vullen vacatures intern in te vullen. Voor vacatures die aldus intern ontstaan kan nieuwe instroom een oplossing bieden, waarbij nieuwe werknemers nieuwe kansen worden geboden”, weet Ann Van Nooten, manager Dienstverlening bij VDAB.

“Investeren in de vaardigheden en de ontwikkeling van het potentieel van de werknemers wordt heel belangrijk binnen de hedendaagse bedrijfsvoering."

- Ann Van Nooten

Competentiegericht werven

Omdat er vandaag steeds meer jobs het label van knelpuntberoep krijgen, moeten werkgevers meer en andere manieren zoeken om hun vacatures bekend maken. “Ze moeten aandacht hebben voor de beschikbare competenties en hoe die kunnen worden versterkt. Naast dat competentiegericht werven moeten werkgevers werken op het potentieel dat mensen in zich hebben. De arbeidsmarkt verandert dermate snel dat werknemers nood hebben aan vaardigheden die met die veranderende arbeidsmarkt mee evolueren. Iemand die graag wil bijleren, die leergierig is, zich goed kan aanpassen, met een sterke rugzak aan 21ste eeuwse vaardigheden, verdient alle kansen”, zo nog Van Nooten. “Investeren in de vaardigheden en de ontwikkeling van het potentieel van de werknemers wordt heel belangrijk binnen de hedendaagse bedrijfsvoering. Zeker als je kijkt hoe de beroepen evolueren, hoe digitalisering binnen elk métier een heel belangrijke component wordt. Die evolutie voltrekt zich bijzonder snel. Werkgevers rest geen andere keuze dan daarop in te spelen en er hun HR-beleid op uit te bouwen,” wordt daaraan toegevoegd.

Dienstverlening met sterke on-line onderbouw

Tot de basisdienstverlening van VDAB hoort een bijzonder sterke on-line onderbouw. Op Mijn VDAB, de on-line toepassing voor werkgevers, biedt de dienst aan bedrijven veel mogelijkheden om hun vacatures te publiceren, aan te passen en zelf naar kandidaat-werknemers op zoek te gaan. Een automatisch matching-systeem diept de meest geschikte kandidaten op, conform de gevraagde competenties. Via “Vind een werknemer” kan de werkgever in een cv-databank gaan zoeken. Op die manier kan de werkgever zijn hele aanwervingsprocedure beheren (vacatures publiceren, updaten, matchen met kandidaten, zelf kandidaten zoeken met eigen zoekcriteria, uitnodigen voor gesprek, sollicitatie-feedback verlenen, …).

On-line ondersteuning is bij VDAB vandaag het nieuwe normaal geworden. De flexibiliteit en de wendbaarheid van de on-line tools nemen de bovenhand over face-to-face contacten, die nog enkel plaats vinden waar nodig.

In het verlengde van het bestaande on-line aanbod, biedt VDAB thans webinars voor werkgevers, waarin plaats is om te connecteren met ondernemers en waarbij ingespeeld wordt op de huidige vraagstukken van de arbeidsmarkt. Ook een nieuwe reeks podcasts maakt hiervan deel uit. De webinars en podcasts focussen op het vinden van geschikte medewerkers anno 2020, met een sterk inclusieve insteek. “We hebben elk talent nodig. Als werkgever dient men zijn blik zo ruim mogelijk open te zetten om dat talent te vinden. Aan te raden valt vacatures op een meer toegankelijk niveau open te stellen. Potentieel schuilt vaak onder de oppervlakte, ook bij kandidaten waar je in eerste instantie niet aan denkt”, zo nog Van Nooten.

Op jaarbasis organiseert VDAB een viertal webinars rond thema’s die werkgevers bezig houden. Dit alles gedurende een uurtje, met ruimte voor de nodige interactiviteit. Voor de ondernemer gaat het om een korte tijdsinvestering. Hij kan live aan de webinars deelnemen of, indien dat niet lukt, die naderhand bekijken waar en wanneer hij wil. Voor VDAB gaat het om een nieuwe manier van interageren met werkgevers. De webinars zijn gewijd aan themata als “Opleiden is het nieuwe rekruteren”, “Sterk leiderschap” en “Digitaal durven”. Ze vertrekken zonder onderscheid vanuit de vak- en sectorkennis van de overheidsinstelling, de ervaring van zijn bemiddelaars en het aanbieden van hands-on oplossingen aan werkgevers met vragen.

Sterke sectorkennis

Ter ondersteuning van de werkgevers, hanteert VDAB een sectorale insteek. De dienst schakelt bemiddelaars in die in beroepen-clusters zijn georganiseerd. Die hebben specialistische kennis in bepaalde domeinen en beroepsgroepen (industrie, zorg & onderwijs, business support, retail & ICT, bouw & hout, transport & logistiek, …). Werkgevers op zoek naar kandidaten in een bepaalde sector kunnen zodoende terugvallen op persoonlijke begeleiding van een bemiddelaar die niet alleen een goede sectorkennis heeft maar ook over de nodige contacten en het bijhorende netwerk beschikt en dus ook proactief aan de slag gaat.

Binnen die context organiseert VDAB, al dan niet samen met een bepaalde sector, geregeld regionale job dates of jobbeurzen, die als contact- en wervingsforum tussen werkgevers en werknemers fungeren. Deelnemers worden voorafgaand gescreend door VDAB, die een eerste selectie doorvoert en het jobdoelwit met de deelnemers voorafgaand heeft doorgepraat.

VDAB-bemiddelaars focussen vooral op moeilijk invulbare vacatures. Desgewenst kan er rond deze specifieke vacatures worden gewerkt. Op maat van het betrokken bedrijf of sector wordt dan naar een oplossing gezocht. Hierbij spelen competentieversterking in het algemeen en werkplekleren in het bijzonder een belangrijke rol. Samen met bedrijven en sectorfondsen wordt er geïnvesteerd in opleidingstrajecten voor kandidaten die misschien nog niet helemaal klaar zijn om vandaag te starten, maar wel het potentieel hebben. Indien de werkgever dit wenst, kunnen ook geschikte kandidaten uit andere regio’s of buurlanden aangetrokken worden. De verschillende samenwerkingsakkoorden, administratieve bijstand en taalondersteuningen maken dit mogelijk.

Uitgebreid opleidingsaanbod

VDAB faciliteert opleidingen in de meest uiteenlopende domeinen. Dat kan in samenwerking met het onderwijs (bijvoorbeeld in de zorg), met een bedrijf of een sector, of met private partners waarbij specifieke opleidingen worden ingekocht. Een aantal opleidingen verzorgt de dienst in eigen beheer (machine-operatoren, bouwplaatsmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, …), zeker als het gaat om knelpuntberoepen. “Indien de markt het niet doet, zet VDAB een eigen opleidingsaanbod in de markt,” beklemtoont onze gesprekspartner.

Aansluitend op dat opleidingsbod bemiddelt VDAB in het zogenaamde werkplekleren, zeg maar het opleiden van kandidaten op maat van een bedrijf (IBO, opleidingsstages, …). Blijkt dat een kandidaat na indiensttreding nog meer ondersteuning nodig heeft, voorziet VDAB in de mogelijkheid van job- en taal-coaching, mogelijk met extra coaching van de soft skills op de werkvloer.

Ook voor werkgevers omvat het dienstenportfolio van VDAB een specifiek opleidingsaanbod. Dat kan bijvoorbeeld gaan om “employer branding”, dat vandaag alsmaar belangrijker wordt, of om bijblijfsessies, seminaries en events rond actuele HR-thema’s, die doorgaans in partnerschap met een sociaal secretariaat worden opgezet, digitaal of live.

Er heerst schaarste op de arbeidsmarkt. Zowat elk bedrijf met openstaande vacatures vindt het vandaag moeilijk om personeel te vinden. VDAB organiseert daarom een reeks webinars waarin je ontdekt hoe je in tijden van krapte de geschikte medewerkers vindt, met aandacht voor inclusief aanwerven en opleiden. Met tips en concrete voorbeelden van werkgevers en VDAB leer je hoe ook jij op een creatieve manier kan omgaan met de huidige uitdagingen op vlak van HR. Tijdens de live-uitzending krijg je bovendien de kans om vragen te stellen”.

Inschrijven kan op: vdab.be/werkgevers/webinars. Je kan ook de afgelopen webinars daar herbekijken.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.