Wereldcongres afvalsector in Antwerpen te gast

In 2015 zakt de afvalsector vanuit de hele wereld voor het “ISWA World Congress” naar Antwerpen af.

In nauwe samenwerking met afvalintercommunale ISVAG en Interafval, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse afvalintercommunales, en de VVSG, organiseert de stad Antwerpen in 2015 het Wereldcongres van de International Solid Waste Association (ISWA).

Na een selectieprocedure, waarbij Birmingham en Antwerpen als kandidaten overbleven, wees de raad van bestuur van ISWA het congres uiteindelijk aan Antwerpen toe.