Overheden stemmen elektronische dienstverlening meer op elkaar af

Alle overheden van ons land - federaal, gemeenschappen en gewesten, provincies, steden en gemeenten - werken een eigen e-government beleid uit. Dat blijft zo, maar in de toekomst zullen zij nauwer samen werken om hun elektronische dienstverlening op elkaar af te stemmen zodat hun inspanningen elkaar met een hefboomeffect versterken. De federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten sloten daartoe een samenwerkingsakkoord rond e-government af.

Via e-government “praten” de computers van de overheidsdiensten steeds meer met elkaar en bieden de overheden aan burgers en bedrijven zoveel mogelijk elektronische diensten aan. Het laat hen toe om elektronisch gegevens te verzamelen, beslissingen mee te delen, automatisch rechten toe te kennen en informatie te verstrekken. 

Het akkoord moet een geïntegreerd e-government tot stand brengen. Dat betekent dat de verschilllende administraties samen werken rond drie principes: gegeven is gegeven (burgers en bedrijven moeten hun gegevens maar één keer aan een administratie doorspelen), we helpen elkaar (de verschillende overheden zullen hun beste ideeën, realisaties en informatie over e-government met andere partijen delen) en iedereen autonoom (elke partij blijft volledig verantwoordelijk voor zijn e-government beleid).

Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap, Brigitte Grouwels, Brussels minister van Informatica en Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten ondertekenden als eerste het akkoord.