WCO vereist bijsturing

De wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO), de opvolger van het gerechtelijk akkoord, bestaat goed vier jaar.

In de eerste vier jaar van zijn bestaan deden 4.950 ondernemingen een beroep op die procedure, aldus handelsinformatiekantoor B-Information. Twee derden onder hen gingen alsnog overkop. Ook in 2009 en 2010 gingen nagenoeg 70% van de bedrijven die de WCO-procedure aanvroegen failliet.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom besloot derhalve terecht de zaken bij te sturen. De WCO boekt immers te weinig resultaat op het stuk van de reorganisatie van bedrijven. Voorts wordt de procedure soms misbruikt om een faillissement uit te stellen of worden de schuldenaars niet op gelijke basis behandeld.

Een parlementaire werkgroep werkte intussen een aantal aanpassingen uit, die nog dienen bekrachtigd. Vast staat dat de WCO eenvoudiger en uniformer zal worden. Ook zal een grotere rol worden toegekend aan deskundigen (boekhouders en audit-bedrijven) die ondernemingen bijstaan.