Vleemo van start met bouw vijf windmolens op Antwerpse rechteroever

Eind volgend jaar ook productie op linkeroevergebied

Vleemo is op de Antwerpse Rechteroever van start gegaan met de bouw van vijf bijkomende windmolens. Die vergen een totaalinvestering van zowat 23 miljoen euro. Verdere uitbreiding met nog eens drie molens lijkt nu al vast te staan. Op het Haveneiland (Vrieskaai) verkeert de ontwikkeling van negen turbines in de vergunningsfase. Via Groene Haven Antwerpen lopen momenteel de voorbereidende werkzaamheden om op Linkeroever veertien windmolens op te trekken die normaliter eind volgend jaar in productie moeten gaan. Voor Vleemo houdt een en ander een dubbele primeur in: zo wordt de groene energieproducent, via zijn indirecte participatie in Wind aan de Stroom N.V., voor het eerst actief op de Antwerpse Linker-Scheldeoever en zal Wind aan de Stroom, ook voor het eerst, een deel van de geproduceerde energie aan de terreingebruiker rechtstreeks toeleveren.

Windmolens draaien gemiddeld doorgaans sneller dan de administratieve molens. Op de Antwerpse rechteroever is Vleemo, voluit Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming, van start gegaan met de bouw van vijf windmolens. Eén turbine wordt opgetrokken op de voormalige parking-site van General Motors, één op de site van het nabijgelegen Portinvest/Schelde-Natie, één bij NHS (Nova & Hesssenatie Stevedoring) en twee op de Hooge Maey-site. Met de bouw is een totaalinvestering van 23 miljoen euro gemoeid.

Vleemo tekende in juni 2003 een akkoord met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) om, in het kader van lange termijn concessie-overeenkomst, minimaal 38 windmolens (90 kW) op het havengebied op de Antwerpse rechteroever te bouwen. Met het hele project is een investering van meer dan 150 miljoen euro gemoeid.

Een groot gedeelte daarvan had in wezen eind 2007 gefinaliseerd dienen te zijn. Niet dus, problemen met Belgocontrol (dat het luchtruim Deurne beheert), de aanwezigheid van Fluxys-pijplijnen en hoogspanningslijnen, vogelrichtlijnen, natuurgebied en eventuele onverzoenbaarheid met de dagdagelijkse operaties van kandidaat-concessionarissen zorgden voor de nodige vertraging.

Op naar twaalf molens

Vleemo trok zijn laatste windturbine in het havengebied op in 2009. Sindsdien heeft het bedrijf zeven windmolens in actie, met name zes aan de Zandvlietsluis en één aan de Van Cauwelaertsluis.

Toen energieleverancier Nuon in 2010 uit de 50/50 joint-venture met Polder Investeringsfonds (de familie Leysen, voorheen actief in de afvalverwijdering, en Ben Simons, nvdr.) stapte, namen Aspiravi, de energiepoot van de zuivere intercommunales, en Electrawinds elk de helft van dat belang in Vleemo over. In maart vorig jaar verwierf Aspiravi de participatie van Electrawinds, zodat Vleemo opnieuw twee gelijkwaardige aandeelhouders telt.

De start van de bouw van vijf bijkomende windmolens is voor Vleemo dan ook een echte opsteker. Temeer omdat de vervolgtrajecten ook steeds meer concrete vorm aannemen.

“Momenteel maken we werk van een verdere uitbreiding van het windturbinepark met 22 windmolens (+/- 65 MW). Voorts bekijken we thans bijkomende locaties in de haven waar terreinen vrijkomen (lees: het Delwaidedok na de verhuizing van containerrederij MSC naar Linkeroever, nvdr.),” onthult David Daggelinckx, ceo van Vleemo.

Op het Haveneiland (Vrieskaai) verkeren negen windturbines, met een maximaal vermogen van 27 MW, momenteel in de vergunningsfase. “Indien met Belgocontrol geen overeenstemming wordt bereikt, zou dat aantal met twee of drie kunnen verminderen,” zo nog onze gesprekspartner. Investering voor 9 turbines: 48 miljoen euro.

Aanzet ontwikkeling op Linkeroever

Op Linkeroever is het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen actieve partner in de ontwikkeling van het windenergiepark. In 2011 gingen het GHA en de Maatschappij Linkerscheldeoever in zee met de tijdelijke handelsvereniging Groene Haven Antwerpen voor de realisatie van een grootschalig windmolenpark op de linker-Scheldeoever. Maximaal kunnen er 55 windturbines worden opgetrokken.

Aandeelhouders van THV Groene Haven Antwerpen zijn Polderinvesteringsfonds, Aspiravi en Vleemo. Die verdeelden vorig jaar het belang van partner van het eerste uur, Electrawinds, onder elkaar. Vandaag heeft het Havenbedrijf 47% van de aandelen in de exploitatiemaatschappij Wind aan de Stroom in handen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en Groene Haven Antwerpen houden respectievelijk 28% en 25% van de aandelen aan.

David Daggelinkx: “Op linkeroever bereidt Wind aan de Stroom momenteel de bouw voor van veertien vergunde 3 MW-windturbines. De bouw van de turbines vergt een investering van zowat 70 miljoen euro. Eind volgend jaar hoopt Wind aan de Stroom de eenheden in productie te nemen”.

Op rechteroever leverde Vleemo zijn groene elektriciteit aan EDF-Luminus, E.ON Belgium en Electrabel. Vanaf augustus neemt EDF-Luminus gedurende een periode van vijf jaar de volledige productie af. Op linkeroever lopen de onderhandelingen met verschillende energieleveranciers. Vast staat dat Vleemo, via Wind aan de Stroom, een deel van de productie rechtstreeks aan de terreingebruikers zal toeleveren.