Export Belgische voeding naar China neemt spectaculair toe

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie naar China is tussen 2003 en 2013 bijna verviervoudigd. Ook in 2014 zijn de cijfers stijgend. China is hiermee goed op weg om de derde of zelfs de tweede exportmarkt buiten Europa te worden. De totaalomzet van de Belgische voedingsindustrie is in het eerste halfjaar van 2014 bovendien met 1,2% toegenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee doet de sector het goed, maar om de doelstellingen van de ambitieuze groeistrategie te halen dringt FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, op bijkomende maatregelen aan.

Tussen 2003 en 2013 verviervoudigde de uitvoer van de Belgische voedingsindustrie nagenoeg van 27 miljoen euro tot 98 miljoen euro. In het eerste semester van 2014 lag de uitvoer naar China 60% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Als dit groeitempo zich in de tweede jaarhelft doorzet, zou de uitvoer in 2014 op minstens 155 miljoen euro kunnen afklokken.

De spectaculaire groei van de uitvoer naar China is bovendien niet te danken aan het succes van één product of bedrijf. Een en ander is toe te schrijven aan een breed gamma van producten. Traditionele sterkhouders als bier en chocolade blijven het goed doen. Samen vertegenwoordigen ze 1/3 van de totale uitvoer naar China. Zuivel, meer specifiek melkpoeder, vormt het grootste segment van de export naar China. Daarnaast zijn ook Belgische koekjes en aardappelproducten op de Chinese markt erg in trek.

Met 1 miljard consumenten biedt de Chinese markt enorme mogelijkheden voor voedingsproducten zoals Belgisch pluimveevlees, dat er vandaag nog niet beschikbaar is. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) diende hiervoor recent een veterinair-technisch rapport in bij de bevoegde Chinese diensten.

Eind 2012 lanceerde de Belgische voedingsindustrie een ambitieuze groeistrategie: tussen 2011 en 2015 moet de omzet met 6 miljard euro naar omhoog. Een belangrijk deel hiervan zal van de export moeten komen. De sector zette zelf de schouders onder het promotieplatform Food.be dat met de slogan “Small country. Great Food.” buitenlandse markten warm wil maken voor Belgische voeding. In eigen land neemt FEVIA, in samenwerking met de regio’s, initiatieven om de export bij Belgische voedingsbedrijven te stimuleren.

Om zijn ambitieuze doelstellingen te halen dringt FEVIA er bij de nieuwe regering op aan om de loonkostenhandicap van de Belgische voedingsindustrie van 21% te halveren, in de energienorm rekening te houden met de kleine energie-intensieve bedrijven die de voedingsindustrie rijk is en, ten slotte, exporterende bedrijven een extra duwtje in de rug te geven, bijvoorbeeld met de eventuele inhouding van een deel van de bedrijfsvoorheffing van de werknemers door de exporterende bedrijven.

Meer sectornieuws

Agenda