Handelaars mogen afronden tot 5 eurocent.

WinBooks en ComptAccount informeren

Vanaf 1 oktober 2014 mogen handelaars het totaalbedrag van een kasticket afronden tot 0 of tot 5 eurocent. Bedoeling is om op die manier het gebruik van 1- en 2-eurocentstukjes geleidelijk aan af te bouwen. Zie hier de gevolgen voor de boekhouding.

Het gaat niet om een fiscale maatregel, maar hij heeft wel gevolgen in boekhoudkundige opzicht.

Het totaal van de artikelen die een handelaar met een reguliere boekhouding heeft verkocht zal immers niet overeenstemmen met het bedrag in kas.

Men moet dus weten hoe men dit verschil (positief of negatief) kan verwerken.

De praktische modaliteiten vindt u terug op de website van de FOD Economie : htttp://financien.belgium.be/nl/Actueel/140926-afronding_van_betalingen_naar_0_en_5_cent_mogelijk_vanaf_1_oktober_2014.jsp

In advies 2014/9 sprak de Commissie Boekhoudkundige Normen zich erover uit.

Ze stelt eerst en vooral vast dat de totale bedragen die het nieuwe systeem voortbrengt marginaal zijn in vergelijking met de omzet aangezien de overschotten de tekorten zullen compenseren.

De CBN stelt voor om die verschillen in de resultaten te boeken.

Men moet hiervoor in de boekhouding een rekening openen die toelaat om de positieve en negatieve verschillen te boeken.

Op het einde van het boekjaar wordt het saldo onder financiële lasten geboekt als het gaat om een debet of in de resultaten als het om een credit (surplus) gaat.

Het betreft hier een zeldzaam geval waarin de CBN de compensatie tussen kosten en opbrengsten toestaat.

We kunnen deze nieuwe situatie in het economisch recht alleen maar toejuichen.

Het boeken van dit verschil in de rekeningen 70 (omzet) zou afbreuk doen aan het betrouwbaar beeld van de jaarrekeningen, al mogen we niet vergeten dat het om bedragen gaat die niet veel voorstellen op de totale jaaromzet.
Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, November 2014.
Bron: Winbooks