FOD WASO en EU-OSHA lauweren vijf Belgische organisaties voor anti-stressbeleid

12/11/2014 OM 11:07 - Luc Willemijns
4392d48a3f3285c83b414b9ece2558be
Laureaat Hulpdiensten van de Provincie Luik (IPFASSU)
Werkgelateerde stress komt in Europa alarmerend vaak voor. Uit EU-OSHA’s meest recente pan-Europese opiniepeiling blijkt dat 51% van de werknemers vindt dat werkgerelateerde stress vaak voorkomt. In dit kader hebben FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en het Belgisch Focal Point van EU-OSHA vijf Belgische ondernemingen/instellingen gelauwerd voor hun “goede praktijken inzake preventie van psychosociale risico’s”.

Het probleem van de psychosociale risico’s kan worden aangepakt. Psychosociale risico’s zijn allerhande beroepsrisico’s die de fysieke integriteit en de mentale gezondheid van de loontrekkenden bedreigen en die bijgevolg een weerslag hebben op de goede werking van de ondernemingen. Vijf Belgische organisaties hebben aangetoond dat het mogelijk was stress en psychosociale problemen efficiënt aan te pakken en te voorkomen.

Eerste laureaat is VitaS, een zorginstelling uit de regio Hasselt. Deze instelling heeft een brede aanpak uitgewerkt, van risico-analyse tot plan van aanpak, waarbij iedereen in de organisatie werd betrokken. Met relatief weinig middelen zijn heel wat aanbevelingen opgesteld en doorgevoerd met betrekking tot de structuur van de organisatie, het personeelsbeleid en een beter welzijn.

Ook het OCMW van Moeskroen, de tweede laureaat, heeft de aanpak van psychosociale risico’s in een breed plan van aanpak gegoten. Er werd een enquête gelanceerd, waarin niet alleen gekeken wordt naar het werk zelf, maar ook naar de relaties met collega’s, met patiënten en dies meer. De voorgestelde oplossingen resulteren uit een samenwerking tussen personeel, leidinggevenden, vakbonden, interne en externe preventiediensten.

Laureaten nummer drie en vier zijn de Hulpdiensten van de Provincie Luik (Service d’aide de la Province de Liège - IPFASSU) en de Hulp- en Thuiszorgdienst van Charleroi (Service d’Aides et de Soins à Domicile - SASD). Zij worden beloond voor de invoering van een politiek die specifieke psychosociale risico’s aanpakt: burn-out bij familiale helpers (SASD) en post-traumatische stress bij hulpverleners (IPFASSU).

De Hogeschool Thomas More, ten slotte, krijgt een speciale vermelding voor zijn project voor een meer gestructureerd welzijns- en preventiebeleid binnen de faculteit. Deze aanpak in interessant, maar vereist nu de implementatie van een actieplan, aldus de jury.

4392d48a3f3285c83b414b9ece2558be
Laureaat Hulpdiensten van de Provincie Luik (IPFASSU)
6c0ac0cccf187ee1643ba04d0bed9320
Laureaat VitaS
Db5988a328ba1608de43c31c7e121190
Hogeschool Thomas More kreeg een eervolle vermelding
7f0f50000fa5e28dbc1fad891ffa2fcd
Laureaat Hulp- en Thuiszorgdienst van Charleroi (SASD)
B0c10965acbaa2730be596ca5e26f673
Laureaat OCMW van Moeskroen

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.