Ontvangen geschenkbonnen die niet werden gebruikt: fiscale gevolgen?

Stel: een vennootschap schenkt een cadeaubon (bijvoorbeeld een box met een keuzemogelijkheid van verblijf met eten en drinken in een aantal geselecteerde hotels) met een waarde van meer dan 150 euro aan één van zijn klanten. De schenkende vennootschap verwittigt de klant dat hiervoor een fiscale fiche werd opgemaakt. De genieter boekt de ontvangen cadeaubon in. Die wordt echter nooit ingeruild. Wat met de BTW?

Eigenlijk is het eenvoudig. De cadeaubon werd toegekend en de genieter werd geïdentificeerd. De fiche is opgemaakt en de genieter wordt hierop belast, ongeacht of hij al dan niet van de cadeaubon heeft gebruik gemaakt. Hij heeft de bon verkregen als voordeel, maar niet ingeruild.

Men kan moeilijk verwachten dat de vennootschap die een voordeel toekent en voldoet aan de ficheverplichting toeziet op het feit dat de genieter ook van het toegekende voordeel gebruik maakt.

De schenking van een fiets in het kader van een beroepsrelatie aan een klant veronderstelt niet dat de schenker toeziet dat de klant ook effectief fietst. Het is voldoende voor de belastbaarheid dat hij aan zijn ficheverplichting voldoet. Dit wat de inkomstenbelastingen betreft.

BTW

Zolang een cadeaubon geen aanleiding geeft tot een levering van goederen of een dienst verricht onder bezwarende titel, is er geen sprake van een belastbare handeling. De aankoop en overhandiging van de cadeaubon vormen geen belastbare handeling inzake BTW. Het betreft de overhandiging van waardebonnen die recht geven op een (mogelijke) toekomstige prestatie. De waardebon is een betaalmiddel.

Volgens de normale regels moet het kasticket van het geregistreerde kassasysteem worden uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst of van de levering van de goederen.

Voor de verkoop van een bon of cadeaucheque met betrekking tot maaltijden moet geen kasticket van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt. De verkoop kan ook nog niet worden opgenomen in de BTW-aangifte, aangezien men niet weet waarvoor deze cheque zal worden ingeruild. Dit betreft een zogenaamde MPV (multi-purpose voucher) die kan worden ingeruild voor diensten en leveringen van goederen onderworpen aan een verschillend BTW-tarief: maaltijden aan 12%, dranken aan 21%, afhaal aan 6% BTW.

Pas wanneer de bon of cheque wordt ingeruild bij een exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of bij de traiteur die catering-diensten verricht, is de verdeling van het bedrag per BTW-tarief gekend. Op dat ogenblik moet er een kasticket van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt en moet de handeling in de BTW-aangifte worden opgenomen.(S.R.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met FiscalNet).

Meer info: 0800/39.067.