EDF Luminus Wind Together wil succes eerste intekencampagne herhalen

De uitgifte van aandelen van EDF Luminus Wind Together C.V.B.A. (Brussel), opgericht in maart van dit jaar, kende een erg groot succes. Maar liefst 850 coöperanten tekenden op nauwelijks zes tijd voor 2 miljoen euro in op de aandelen van deze coöperatieve. Thans geeft EDF Luminus een tweede schijf aandelen uit ter waarde van 2 miljoen euro.

EDF Luminus Wind Together C.V.B.A. is een coöperatieve die door de energieleverancier werd opgericht om burgers te betrekken bij de ontwikkeling en uitbating van zijn windenergieprojecten. Doel van de coöperatieve is een coöperatief kapitaal op te halen dat zal geïnvesteerd worden in diverse projecten omtrent hernieuwbare energie en om de publieke opinie voor hernieuwbare energie te sensibiliseren.

De eerste intekencampagne die betrekking had op de windmolenparken van Berloz en Tessenderlo en op 9 september ten einde liep, was een groot succes. Sindsdien staan er 221 personen op een wachtlijst voor een totaalbedrag van 497.250 euro. In het licht van dit succes lanceerde de coöperatieve EFD Luminus Wind Together op 7 oktober j.l. het tweede luik van zijn campagne. De tweede intekenronde - eveneens ten belope van 2 miljoen euro - zal betrekking hebben op de windmolenparken van Cine en Puurs.

Meer info: http://www.efluminus.be.