Europees See2Do!-project officieel van start

In Breda werd het Europees See2Do!-project officieel gelanceerd. Zeventien partners uit Vlaanderen en Nederland bundelen hun krachten om over de grenzen heen burgers en lokale besturen aan te zetten hun CO2-uitstoot te verminderen door energetische renovaties. Het project gaat over DOEN door te ZIEN. Eerst worden in een woning de aan te pakken renovaties getoond waarna via een begeleidingstraject burgers geholpen worden zodat de renovatie gemakkelijker aan te pakken wordt.

In bestaande woningen kan nog veel gedaan worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor nieuwbouw zijn er heel wat regels opgelegd wat voor renovatie niet het geval is. Via dit project willen de partners burgers ertoe aanzetten hun woning energetisch te renoveren zonder hen daartoe te verplichten maar juist door hen zoveel als mogelijk ondersteuning te bieden.

Daarom wordt eerst het energieverlies zichtbaar gemaakt door lucht-, straat- en woningthermografie. De foto’s tonen waar het energieverlies zit en via digitale ontsluiting ervan en via fysieke energieloketten krijgt de burger inzicht in het energieverlies in zijn woning.

In elf demonstratieprojecten worden innovatieve renovatietechnieken getoond aan burgers en lokale besturen door plaatsbezoeken tijdens de renovatie, door voor, tijdens en na filmpjes, posters en andere communicatiemiddelen.

Om daarna te komen tot “doen” worden verschillende begeleidingstrajecten uitgewerkt en wordt het ketenorganisatieconcept uitgerold. Dit laatste is een manier om burgers te laten kiezen uit een groep van kwaliteitsvolle bedrijven om de renovaties voor te bereiden en uit te voeren. De begeleidingstrajecten hebben tot doel om de burger zo ver mogelijk te helpen in de organisatie van de energetische renovatie zodat knelpunten wegvallen en waardoor de renovatie haalbaar wordt.

See2Do! wordt geleid door de intercommunales Interleuven, IGEMO en wvi. De andere partners zijn de gemeenten/steden Brugge (i.s.m. het sociaal verhuurkantoor), Mechelen, Bekkevoort, Breda, Maastricht, Weert en Helmond, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen met het Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C, de kennisinstellingen Thomas More Kempen, Vives en SYNTRA West in Brugge.

Het project loopt nog tot 30 april 2019 en wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het projectbudget bedraagt 4.857.470 euro, dat voor nagenoeg 50% door Europa wordt betoelaagd.