België tekent charter voor ondersteuning circulaire economie

Vice-eerste minister en minister van Economie, Kris Peeters, en minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, hebben een charter ondertekend met GO4CIRCLE, de federatie van recyclagebedrijven. Dit samenwerkingsinitiatief vormt de basis voor een driejarig partnerschap voor het identificeren van moeilijkheden en faciliteiten voor hergebruik en recyclage.

Met het charter wil België innovatie in de circulaire economie ondersteunen, werkgelegenheid creëren en de competitiviteit van ondernemingen versterken.

De ministers Marghem en Peeters werken verder ook aan de verbetering van de wetgeving voor bestaande productnormen, alsook van de communicatie over duurzame consumptie en de bescherming van de consument. De maatregelen zullen nog vóór 2019 van kracht worden.

Circulaire economie biedt voordelen op economisch vlak. Volgens een studie van PwC kan de kringloopeconomie, bijvoorbeeld voor de chemische sector, een groei teweeg brengen van grosso modo 3 tot 6%. Circulaire economie biedt voorts een antwoord op de uitdagingen rond de klimaatopwarming, de geleidelijke uitputting van de natuurlijke hulpbronne, het verlies aan biodiversiteit.

Uit studies blijkt dat de circulaire economie in ons land op termijn tot 100.000 nieuwe jobs en een extra toegevoegde waarde van 7,3 miljard euro kan leiden.