Al 750 publieke laadpalen voor elektrische wagens in 2017

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kondigde in 2016 de plaatsing aan van 2.500 nieuwe publieke laadpalen met telkens twee laadpunten. Die moeten tegen 2020 overal in Vlaanderen staan. Netbeheerders Eandis en Infrax begeleiden de gunningsprocedure voor het aanduiden van een exploitant. Die procedure loopt op dit moment. De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid.

In het voorjaar van 2017 worden zo de eerste nieuwe publieke laadpalen geplaatst. De publieke palen moeten een belangrijke derde pijler voor elektrische oplaadinfrastructuur worden, naast de laadpunten thuis en die op de terreinen van bedrijven.

De Vlaamse regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Eén van de factoren die mensen belemmeren om in de toekomst voor zo’n wagen te kiezen, is de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Daarom maakten de Vlaamse overheid en netbeheerders Infrax en Eandis enkele maanden terug een spreidingpslan op voor 2.500 nieuwe publieke laadplaen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen.

Op Antwerpen, Leuven en Sint-Truiden na doen alle Vlaamse gemeenten een beroep op Eandis en Infrax voor de realisatie van het project. De twee netbeheerders hebben intussen samen een gunningsprocedure opgestart waarbij geïnteresseerde exploitanten van de toekomstige publieke laadpalen zich kunnen aanmelden. Die procedure zit in een stroomversnelling en wordt in de eerste maanden van volgend jaar afgerond.