Creditsafe lanceert sales en lead management tool

16/02/2017 OM 08:09 - Luc Willemijns
567b7544be8e7aa6f48d3a41f56e6dd7
“Met de nieuwe Sales Joe-oplossing boort Creditsafe een nieuw marktsegment aan,” weet Emma Germano
Handelsinformatieleverancier Creditsafe Belgium N.V. (Brussel) zet steile groeiprestaties neer. Met de introductie van Sales Joe doet het bedrijf zijn reputatie van innovator gestand. Sales Joe biedt KMO’s een heuse on-line sales en lead management tool, waarbij de (financiële) bedrijfsinformatie aan de dagelijkse commerciële activiteiten van het bedrijf wordt gekoppeld. Waar de traditionele aanbieders mettertijd van het corporate segment naar het KMO-weefsel afdaalden, gaat het bij Creditsafe net andersom. Zo kon het bedrijf zich vorig jaar verheugen in een bijzonder sterke stijging van het aantal geïntegreerde credit control-oplossingen dat aan de bovenkant van de markt werd neergezet.

Referentie-aandeelhouder van Creditsafe is de Noorse entrepreneur Magne Jordanger die de leverancier van handelsinformatie in 1998 oprichtte. In 2000 werd de hoofdzetel van het bedrijf in Wales gevestigd, in de buurt van Cardiff. Het Verenigd Koninkrijk was overigens de eerste buitenlandse markt waar Creditsafe voet aan wal zette. Sindsdien volgden onder meer Frankrijk (2006), België (2011) en Japan (najaar 2016).

Op vandaag is Creditsafe met 1.500 medewerkers rechtstreeks bedrijvig in 15 landen. Het bedrijf biedt in België intussen internationale handelsinformatie over 72 landen aan. Meer dan 240 miljoen bedrijfsrapporten zijn on-line en 24/7 direct beschikbaar. Tussen 2012 en 2015 stoomde de omzet van Creditsafe door van 63 miljoen euro naar 133 miljoen euro. In België werd vorig jaar op 4,3 miljoen euro afgeklokt (+ 20%).

“Die groei ligt boven het marktgemiddelde. Dat is voornamelijk te wijten aan de innovatieve insteek die we sinds de start van onze activiteiten op de Belgische markt hanteren. In de komende vijf jaar zetten we in op een omzetverdubbeling”, stelt Emma Germano, die van field sales in 2011 vorig jaar tot country manager doorgroeide. Germano raamt het marktaandeel van Creditsafe Belgium momenteel op 15%. Dat is drie procentpunten meer dan in 2015.

Positieve en proactieve insteek

Handelsinformatie was omwille van het bijhorende kostenplaatje lange tijd quasi-exclusief voor uit de kluiten gewassen organisaties en corporates voorbehouden. Mede onder impuls van Creditsafe is daar verandering in gekomen, niet in het minst omwille van de prijsvriendelijke insteek. Afhankelijk van het aantal gebruikers, het gebruiksvolume, de geografische spreiding (nationale versus internationale data), … biedt Creditsafe voor eenmanszaken en micro-KMO’s standaardpakketten aan, aangepast aan hun noden, behoeften en budget.

Maar er is duidelijk meer dan het prijsaspect wat in het voordeel van Creditsafe speelt.

Emma Germano: “Creditsafe onderscheidt zich van de concurrentie door zijn klanten vrije toegang tot de data te bieden, op maat van de KMO. Dankzij deze set-up kunnen ook heel wat kleine en middelgrote ondernemingen zich tegen wanbetalers beschermen. Dit op een manier die zich in een budgetmatig voordeel vertaalt. Bovendien kijken we op een nieuwe wijze tegen het gebruik van handelsinformatie aan. We hoeden ons voor de insteek van de gevestigde waarden die te zwaar focussen op de negatieve aspecten, met nadruk in hun communicatie op de rapportering van faillissementen bijvoorbeeld. Creditsafe hanteert een positieve en proactieve insteek, waarbij de handelsinformatie niet enkel voor credit management, maar ook voor sales en lead management wordt aangewend”.

Qua budgettering en flexibiliteit, heeft Creditsafe alvast een nieuwe marktdynamiek op gang gebracht. “Aan KMO’s bieden we de mogelijkheid om hun hele credit management-beleid te herdenken en herwerken. Ook binnen het KMO-weefsel raken bedrijven stilaan doordrongen van het besef dat ook voor hen credit management en credit control echt noodzakelijk zijn”, zo nog de country manager.

Van de ruim 2.700 klanten van Creditsafe horen er ruim driekwart thuis in het KMO-segment. Dat wijst er gelijktijdig op dat de handelsinformatieleverancier aan de bovenkant van de markt steeds meer klanten weet aan te trekken.

Sales Joe

Met de introductie van on-line oplossing Sales Joe verruimt Creditsafe zijn traditionele actieterrein van het financiële departement naar de commerciële afdeling. Het bedrijf overschrijdt hiermee de traditionele dimensie van de handelsinformatieleverancier. Met Sales Joe schuift het op langs de waardenketen door voor het eerst een gestructureerde sales tool aan te bieden die van de achterliggende handelsinformatiedata gebruik maakt.

Sales Joe is als on-line tool ontwikkeld om de KMO’s de mogelijkheid te bieden om, op basis van een vast budget, oordeelkundig aan prospectie te doen. Waarbij, van in de prospectiefase, de handels- en kredietwaardigheid van de prospect worden afgetoetst. Een en ander biedt de gebruikers inzicht met wie al dan niet in zee te gaan, hoe business met de nieuwe klant te doen, of het aandringen op een voorschot of contante betaling aangewezen is of nog, hoe de algemene verkoopsvoorwaarden op de nieuwe handelspartij af te stemmen.

Sales Joe biedt bovenop vooraf ingeladen data die ongelimiteerde toegang verschaffen tot Belgische en internationale prospecten voor zes landen (België, Frankrijk, Nederland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk). Bedoeling is de tool stelselmatig uit te bouwen met data over het hele internationale Creditsafe-netwerk.

“De data binnen Sales Joe zijn direct toegankelijk en worden dagelijks gesynchroniseerd. Net zoals in de credit management tool worden ze in vrije toegang geboden. Gebruikers kunnen die in functie van hun campagnes volgens de door hun gewenste al dan niet financiële criteria geografisch, op activiteitencode, op bestuurdersniveau, … sorteren. Voorts kunnen ze notities aanbrengen, dashboards creëren, KPI’s vastleggen (op bijvoorbeeld het aantal calls) of eventueel koppelen met het telefoonsysteem en een geïntegreerd agendabeheer,” verduidelijkt de country manager.

Om voor de hand liggende redenen kunnen de data niet worden geëxporteerd. Wel bestaat de mogelijkheid om vanuit Sales Joe gepersonaliseerde offertes en bestelbonnen te genereren, die via Microsoft Outlook kunnen worden verstuurd.

“De nieuwe on-line tool heeft heel wat marktpotentieel. Bovendien zal Sales Joe bruggen weten te bouwen tussen Sales en Finance, twee afdelingen die wel eens onderling in conflict durven te liggen,” voorspelt Emma Germano.

Toenemend succes in corporate segment met geïntegreerde oplossingen

Creditsafe blijkt intussen op een steeds groeiend succes in het corporate segment te kunnen rekenen. “Steeds meer multinationals kiezen voor onze dienstverlening omwille van de geboden toegevoegde waarde,” beklemtoont onze gesprekspartner.

Sinds een tweetal jaar richt Creditsafe zich ook op grote organisaties met geïntegreerde oplossingen. Die trekken voor hun credit control steeds nadrukkelijker de kaart van de geïntegreerde oplossingen, die toegang verschaffen tot internationale data. Bij de geïntegreerde oplossingen worden de Creditsafe-data ingeladen in de achterliggende ERP- en CRM-systemen van de klant, met als competitief wapen de onmiddellijke en vrije toegang tot geactualiseerde data in binnen- en buitenland, met inbegrip van monitoring-functionaliteit en budgetbewaking. Vorig jaar klom het aantal aanvragen van geïntegreerde oplossingen bij Creditsafe Belgium van 95.000 naar ruim 590.000. Daarnaast werden in 2016 110 miljoen opvragingen genoteerd. Dit is nagenoeg driemaal zoveel als in 2012.

“Creditsafe is momenteel de meeste gebruikte leverancier van handelsinformatie wereldwijd,” stelt Emma Germano. “Dat sterkt ons in onze ambitie om verder door te groeien tot wereldwijd expert op het stuk van de handelsinformatie, die niet alleen direct onmiddellijke en vrije toegang tot de data verschaft maar bovenop ook specifieke oplossingen aanbiedt,” luidt het tot slot.

567b7544be8e7aa6f48d3a41f56e6dd7
“Met de nieuwe Sales Joe-oplossing boort Creditsafe een nieuw marktsegment aan,” weet Emma Germano
A782cb04785f811ee91cf52a8cab12f7
Emma Germano: “Creditsafe heeft de wereld van de handelsinformatie verregaand vernieuwd”

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.