WeDeMo Pro op zoek naar erkenning als inschakelingsbedrijf

06/03/2017 OM 11:03 - Luc Willemijns
0d92371847ca6350fe105bad69ccdcfb
Wendy De Moor: “WeDeMo Pro stelt zich tot doel de kloof tussen sociaal en regulier bedrijf te overbruggen”
Renovatiebedrijf WeDeMo Pro B.V.B.A. (Sint-Job-in-‘t-Goor) stelt zich tot doel de brug te slaan tussen het sociale en het reguliere arbeidscircuit. Het op 1 november jongstleden opgerichte bedrijf diende daartoe een aanvraag tot erkenning als inschakelingsbedrijf in. Door ervaren rotten in de bouwsector als coach van interventie-teams in te schakelen, zorgt WeDeMo Pro voor de nodige skills en vaardigheden op renovatievlak. “Dat opent mogelijkheden om de kloof tussen het sociale en reguliere arbeidscircuit te dichten,” meent zaakvoerster Wendy De Moor.

WeDeMo staat verkort voor Wendy De Moor, maar verwijst gelijk ook naar de “We Do More”-aanpak van de start-up. De eensmanszaak van weleer werd onlangs in een B.V.B.A.-structuur gegoten. De toevoeging van “Pro” aan de bedrijfsnaam weerspiegelt de professionele ambities van de onderneming.

Wendy De Moor stond tot 15 april 2015 met haar partner aan het hoofd van een regulier renovatiebedrijf. Sinds 2008 deed ze ervaring in de renovatiesector op … tot de relatie spaak liep. Bij het Antwerpse leerwerkbedrijf Levanto ging ze vervolgens gedurende zes maanden als instructeur Renovatie aan de slag. Daar kwam ze in aanraking met het sociaal ondernemerschap. Dat vertaalde zich vrij snel in een flinke dosis persoonlijke sociale betrokkenheid.

“Mijn persoonlijke situatie maakte me duidelijk hoe belangrijk werk in de hedendaagse maatschappij is. Dankzij werk heb ik mijn persoonlijke moeilijkheden weten te overwinnen. Bij Levanto werd ik dan weer geconfronteerd met het immense verschil tussen de werking van een sociaal en een regulier bedrijf. Doorstromen van het sociale naar het reguliere arbeidscircuit is in een dergelijke context zo goed als onmogelijk,” stelt Wendy De Moor vast.

Dubbele doelstelling

Als renovatiebedrijf streeft WeDeMo Pro een dubbele doelstelling na. Als inschakelingsbedrijf zet de start-up in op een maximale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen. Die sociale insteek koppelt WeDeMo Pro daarnaast aan de activiteiten van een regulier renovatiebedrijf, dat zogenaamde interventiediensten inzet die door een “witte raaf” worden aangestuurd.

Witte raven zijn bij voorkeur 55-plussers met veel ervaring in de bouwsector, die omwille van hun leeftijd en de werkdruk bij hun voormalige werkgever werden uitgerangeerd of op een zijspoor belandden. Die “witte raven” sturen de interventie-teams van de doelgroepmedewerkers aan. Doorgaans gaat het om jongere werknemers die nood hebben aan ondersteuning en vakkennis, die behoefte hebben aan mentoring en controle tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden.

“Precies omwille van de skills die de “witte raven” tijdens hun vroegere loopbaan opdeden, verwachten we van hen en hun team een hoge afwerkingsgraad van de projecten,” aldus Wendy De Moor.

WeDeMo Pro mikt voor zijn opdrachten op grote bouwondernemingen, bouwpromotoren, syndicuskantoren, curatoren, …

“Tussen de tussentijdse en definitieve oplevering van een gebouw dienen doorgaans nog heel wat opleverpunten (lees: klusjes, nvdr.) uitgeklaard. Voor grote bouwbedrijven is het quasi-onmogelijk om elke onderaannemer daarvoor (tijdig) ter plekke te krijgen. Die verantwoordelijkheid neemt WeDeMo Pro graag over,” verduidelijkt de zaakvoerster.

De start-up zorgt er alvast voor op zowat elk vakgebied op de juiste specialistische kennis onder eigen dak te kunnen terugvallen. Zelf is De Moor bijvoorbeeld in het bezit van een attest van vakbekwaamheid voor droge afbouw, vloer- & tegelwerk, cementeer- & dekvloeractiviteiten en isolatiewerkzaamheden. De “witte raven” zorgen desgevallend voor know-how in bijkomende vakdomeinen.

SINE-medewerkers

Centraal in de interventie-teams van WeDeMo Pro staan werknemers met een SINE (Sociale Inschakelingseconomie)-statuut, met als bedoeling hen naar reguliere tewerkstelling te doen doorstromen.

Wendy De Moor: “Veel werknemers in de bouw zijn in de sector actief om iets om handen te hebben. In de SINE-medewerkers vinden we werknemers die met hart en ziel in de renovatiesector werken. Vanuit een team-engagement en onderlinge bijstand staat WeDeMo Pro voor de belofte meer voor de klant te doen dan andere partijen. De doelgroepmedewerkers zijn doorgaans erg dankbaar voor de geboden kans. Het zijn heel toegewijde werknemers met een inzet die meestal hoger ligt dan normaal. We bieden ze overigens ook doorgroeimogelijkheden om op termijn zelf een “witte raaf” te worden en een interventieteam aan te sturen”.

Werkgevers die SINE-werknemers aanwerven kunnen op een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage aanspraak maken. Zo geniet de werkgever een forfaitaire doelgroepvermindering bij de indienstneming van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, een begunstigde van het leefloon of een begunstigde van financiële maatschappelijke hulp. Toch is het voor De Moor niet de bedoeling goedkope arbeidskrachten aan te werven.

“WeDeMo Pro investeert in de vorming en opleiding van de inschakelingsmedewerkers. Daar staat een tegemoetkoming tegenover. Onze insteek in niet van zo goedkoop mogelijk doelgroepmedewerkers aan te werven, wel om na te gaan hoe we ze optimaal in het bedrijf kunnen laten functioneren.,” zo klinkt het.

Als regulier renovatiebedrijf met alle vakbekwaamheid en erkenningen gebruikelijk in de private sector, onderscheidt WeDeMo Pro zich van de sociale economiebedrijven.

“Het verschil tussen een sociaal en een regulier bedrijf is gigantisch. Niet alleen qua werkmentaliteit maar ook wat arbeidsattitude betreft. In plaats van te pogen de werkattitude van de doelgroepmedewerkers van binnen in de sociale sector te bewerkstelligen, probeert WeDeMo Pro dat van buitenaf te doen. We brengen de private sector naar de sociale sector in een poging de kloof tussen beide te verkleinen. Eens erkend als inschakelingsbedrijf zullen we de drempel tussen reguliere en sociale sector ongetwijfeld verkleinen,” besluit Wendy De Moor.

WeDeMo Pro wierf op 1 november 2016 zijn eerste “witte raaf” aan. Die 55-plusser werkt momenteel in team met een werknemer in een IBO-project. Onlangs vatte een tweede 55-plusser een beroepsoriënterende stage aan om tot een “witte raaf” door te groeien.

WeDeMo Pro hoopt in de komende jaren een aantal vaste interventieploegen binnen de renovatiesector uit te bouwen, waarin de sociale dimensie een hoofdrol zal blijven opnemen.

0d92371847ca6350fe105bad69ccdcfb
Wendy De Moor: “WeDeMo Pro stelt zich tot doel de kloof tussen sociaal en regulier bedrijf te overbruggen”
Ea437a3abb309c2c625dbba632770f11
96f6c23dffbba6f7b351abcabbb10a6c
Start-up WeDeMo Pro legt momenteel de fundamenten van een tweede interventieploeg

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.