Onvoldoende steun van werkgevers voor steeds populairder thuiswerken

In de komende tien jaar zullen werkpraktijken, organisatiestructuren en kantooromgevingen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen ondergaan. Nieuw onderzoek van Epson, uitgevoerd bij KMO-bedrijven in Belgiƫ, delen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), toont aan dat een vijfde (21%) van de Belgische werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving doorbrengt. En hoewel velen aangeven dat flexibiliteit qua werklocatie hun persoonlijke productiviteit ten goede komt, ondersteunt bijna een kwart van de werkgevers (24%) dit nog niet.

Dat suggereert een schril contrast in benaderingswijzen bij werkgevers. Het onderzoek suggereert dat 45% van het personeelsbestand regelmatig thuis werkt (37% minimaal één tot twee dagen per week en nog eens 6% drie tot vier dagen per week). Maar hoewel bepaalde werkgevers open staan voor flexibiliteit bij het werken, waarbij 10% van de bevraagde werknemers zelf aangeeft niet langer een vast toegewezen bureau te hebben, zijn andere terughoudender. 24% van de ondervraagde werknemers geeft aan dat hun organisatie momenteel werken van thuis uit niet toestaat en nog eens 28% zegt dat hun werkgevers toegeven dat enige flexibiliteit bij het werken voordelen biedt, zonder echter werken buiten kantoor actief te ondersteunen.

Toen dieper werd ingegaan op de redenen waarom thuiswerken aantrekkelijk is voor werknemers, gaf 26% van de respondenten aan dat werken vanuit thuis hun balans tussen werk en privé verbeterde. Dat vormt een belangrijke factor voor het behoud van werknemers. En 27% merkte op dat werken van thuis hen in staat stelde hun reistijd van huis naar werk te verkorten

Flexibelere werkoplossingen resulteren evenwel niet alleen in een betere balans tussen werk en privé. Zo geeft 24% van de Belgische werknemers die buiten de kantooromgeving werken zelfs aan dat ze zich beter kunnen concentreren op een bepaalde taak. Vijftig procent van de respondenten gaf aan dat een of twee dagen per week thuis werken optimaal is vanuit het oogpunt van werkefficiëntie en 38% was het ermee eens dat dit tevens de beste manier is om de productiviteit te verhogen.

Hoewel met 41% een aanzienlijk percentage van de respondenten al de voordelen van thuis werken plukt, blijven er obstakels bestaan die voorkomen dat werken buiten het kantoor de norm voor iedereen kan worden. Vaak wordt dit bepaald door de technologische oplossingen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van opties voor thuiswerken, aangezien slechts 18% van de werkgevers momenteel actief ondersteuning en voorzieningen biedt voor werken vanuit thuis via technologieën voor extern vergaderen en interactieve technologie, die op fundamentele wijze ertoe bijdragen dat werknemers over de middelen beschikken om hun werk te doen, waar zij zich ook bevinden. 

Meer sectornieuws

Agenda